Hoe vraag ik toestemming om mijn riool aan te sluiten op de gemeentelijke riolering

Een rioolaansluiting (ook bekend als huisaansluiting) is een verbinding tussen uw woning of pand en het gemeentelijke rioolstelsel (ook bekend als hoofdriool). Een rioolaansluiting is bedoeld om het huishoudelijk verontreinigd afvalwater of overtollig hemelwater of grondwater af te voeren.

Een aansluiting op de gemeentelijke riolering mag u niet zelf maken. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting dient u een verzoek in bij de gemeente Zwijndrecht door middel van het aanvraagformulier. Het formulier kunt u inleveren t.a.v. de afdeling Realisatie, mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post opsturen naar:
Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Als de werkzaamheden met toestemming van de gemeente worden uitgevoerd door een aannemer, moet de aannemer een klic-melding doen voordat hij met de werkzaamheden start. Met een klic-melding wordt duidelijk waar eventuele kabels en leidingen liggen. Eventuele (gedeeltelijke) wegafzettingen moeten zijn goedgekeurd door de gemeente en voldoen aan de richtlijnen van de CROW.

Nadat de riolering is aangesloten moet u de aansluiting laten controleren door de buitenmedewerkers van de gemeente. Pas daarna mag de straat en/of tuin worden dicht gelegd. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Gemeentewerf, via telefoonnummer 14078. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond moet u de revisiegegevens van de huisaansluiting in tweevoud toesturen aan:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht