Extreme regenval informatie

Na een overstort wordt het oppervlaktewater zo snel mogelijk met vers oppervlaktewater 'doorgespoeld' om stank en vissterfte te voorkomen. Bij een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel zijn deze overstorten overbodig en zal alleen het schonere regenwater op het oppervlaktewater geloosd worden.

Straatkolk verstopt?

Als het door blijft regenen, kan er toch een moment komen dat de riolering de hoeveelheid water niet meer kan verwerken. Ook kan het zijn dat de straatkolk verstopt zit en dat daardoor het water op straat blijft staan. Als het water na een tijdje weer wegstroomt, was er waarschijnlijk sprake van een hevige bui. Dan hoeft u dus geen contact op te nemen met de gemeente. Blijft het water staan, dan is de straatkolk waarschijnlijk verstopt. Indien gevallen bladeren op de straatkolk liggen, kan de verstopping hierdoor veroorzaakt zijn. U kunt dit verhelpen door het bladafval van de straatkolk te verwijderen. Indien het bladafval niet de oorzaak van de verstopping is, kunt u contact opnemen met de gemeente via het meldingsformulier of de gemeente Zwijndrecht app (zoek in de App Store of Google Play Store op 'gemeente Zwijndrecht'). Wij zullen de verstopping dan zo spoedig mogelijk verhelpen.