Riolering

  • Wat is riolering en hoe werkt het?

    17 december 2019

    Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken dat afvalwater (van huishoudens en bedrijven) en hemelwater opvangt en afvoert.