Ontwerp Actieplan geluid gemeente Zwijndrecht 2018-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij op 17
september 2019 het ontwerp Actieplan geluid gemeente Zwijndrecht 2018-2023 hebben
vastgesteld.
In het plan zijn de geluidknelpunten beschreven, veroorzaakt door verkeer op wegen van of in
beheer van de gemeente. Daarnaast geeft het plan inzicht in de maatregelen ten aanzien van
deze knelpunten.
Het ontwerp ligt gedurende de periode van 30 september 2019 tot en met 11 november 2019
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Zwijndrecht.