Milieu

 • Geluidbelastingkaart Zwijndrecht

 • Elektrisch rijden in Zwijndrecht

  De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving, dan het rijden met een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Bovendien maken de openbare laadpalen in Zwijndrecht gebruik van groene stroom.

 • Grondwaterloket

  Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

 • Statiegeldalliantie

  De gemeente heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Gemeenten, organisaties, verenigingen en bedrijven verenigen zich in de Statiegeldalliantie.

 • Actieplan geluid gemeente Zwijndrecht 2018-2023

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij op 7 juli 2020 het Actieplan geluid gemeente Zwijndrecht 2018-2023 hebben
  vastgesteld.
  In het plan zijn de geluidknelpunten beschreven, veroorzaakt door verkeer op wegen van of in
  beheer van de gemeente. Daarnaast geeft het plan inzicht in de maatregelen ten aanzien van
  deze knelpunten.