Milieu

  • Geluidbelastingkaart Zwijndrecht

  • Elektrisch rijden in Zwijndrecht

    De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving, dan het rijden met een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Bovendien maken de openbare laadpalen in Zwijndrecht gebruik van groene stroom.

  • Grondwaterloket

    Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

  • Statiegeldalliantie

    De gemeente heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Gemeenten, organisaties, verenigingen en bedrijven verenigen zich in de Statiegeldalliantie.