Afval is grondstof!

Afval scheiden loont!

Afvalscheiding levert echt iets op. Hergebruik en recycling van grondstoffen is goed voor het milieu. Er wordt namelijk minder afval verbrand, waardoor er minder CO2 uitstoot is. Ook gaan we op deze manier zuiniger en duurzamer om met onze natuurlijke bronnen. Hergebruik en recycling van grondstoffen leidt bovendien tot lagere kosten. De hoeveelheid te verwerken restafval wordt namelijk kleiner en grondstoffen brengen ook nog geld op. Uiteindelijk is dat goed voor uw portemonnee, want u als burger betaalt de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval via de afvalstoffenheffing.

Kortom, afval scheiden loont! Op de pagina's hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten afval:

 • Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
 • Plastic verpakkingen (KFF+)
 • Oud papier en karton (OPK)
 • Restafval
 • Glas
 • Textiel
 • Grof afval/grof vuil
 • Klein chemisch afval (KCA)
 • Frituurvet of bakolie
 • Kleine elektrische apparaten
 • Bouw- en sloopafval
 • Afvalbrengstation Noordpolder

Service

In Zwijndrecht verzorgt HVC het ophalen en verwerken van het grootste deel van uw huishoudelijk afval. Het restafval en de grondstoffen “plastic verpakkingsmateriaal”, “oud papier en karton” en “groente-, fruit- en tuinafval” worden door HVC in uw straat opgehaald. Andere grondstoffen kunt u op centrale plekken in uw wijk of in de gemeente kwijt. Een voorbeeld daarvan is het afvalbrengstation (ABS) Noordpolder, waar u zelf huishoudelijk afval mag afgeven.

Kosten

Voor deze service betaalt u jaarlijks de afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen. De inkomsten die de gemeente uit de afvalstoffenheffing genereert dienen de totale kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval te dekken. De hoogte van het bedrag dat u jaarlijks aan afvalstoffenheffing betaalt is dus afhankelijk van de totale afvalverwerkingkosten en dus ook van de mate van afvalscheiding.

Aanbieden huishoudelijk restafval en grondstoffen en de ophaaldagen

Op de digitale afvalkalender ziet u op welke dagen HVC uw restafval/grondstoffen ophaalt. U kunt een inzamelschema op maat aanvragen via de e-mail of u belt op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur met de klantenservice. Zij zijn bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 0700.