Planning kap gemeentelijke bomen

Met ruim 22.000 gemeentelijke bomen heeft de gemeente Zwijndrecht een flinke opgave aan het onderhoud van bomen. Deze zorgplicht houdt in dat de bomen op een zodanige manier onderhouden moeten worden, dat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. Het complete bomenbestand wordt tenminste één keer per drie jaar gecontroleerd. Elk jaar wordt een bepaald gedeelte van Zwijndrecht onderhouden. Sommige bomen hebben, gezien de standplaats, leeftijd of gezondheid extra aandacht nodig. Deze bomen worden daarom vaker geïnspecteerd. Helaas komt het regelmatig voor dat bomen door bijvoorbeeld ziekte of storm gekapt moet worden omdat zij voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook voor ingrijpende projecten/werkzaamheden moeten bomen soms (tijdelijk) wijken.

Bomen kappen; wat staat wanneer op de planning? En vooral waarom!
In de periode van 26-02-2018 tot en met 12-03-2018 worden diverse bomen gekapt. In dit kapdocument vindt u het gehele overzicht met de locatie en de reden voor de kap. Tussen 15 maart en 15 juli worden geen bomen gekapt omdat het broedseizoen in deze periode is.

Kapvergunningen
De gemeente heeft voor het kappen van deze bomen in 2017 een kapvergunning aangevraagd. De ingediende aanvragen zijn destijds gepubliceerd in de rubriek bekendmakingen - omgevingsvergunningen op de gemeentelijke pagina's van Stadsnieuws. Voor het inzien van de aanvraag kon u een afspraak maken met de gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer:14078. Ook de verleende vergunning is op deze wijze bekend gemaakt. Tegen dit besluit kon een bezwaarschift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht. Voor dode bomen of hele zieke bomen hoeft de gemeente geen kapvergunning aan te vragen. Deze mogen direct gekapt worden in verband met de veiligheid van de omgeving. Hier geeft de burgemeester een noodkap besluit over.

Bomen ter compensatie
Voor iedere gekapte boom geldt altijd: ''Voor iedere gekapte boom planten we een nieuwe boom ter compensatie terug". Dit kan op de huidige locatie of in de directe omgeving zijn. Het planten kan alleen in het plantseizoen en daarom kan het zijn dat het even op zich laten wachten voordat er nieuwe bomen staan.

Bomenkap