Tellen voor een groene omgeving

De gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk dat er voldoende groen en natuur in haar gemeente is en dat dit op een goede manier beheerd wordt. Daarom wil ze graag weten wat voor flora en fauna er is binnen haar grondgebied en om welke hoeveelheden het gaat.

VogelwerkgroepDe komende tijd wordt er onder andere geïnventariseerd hoeveel planten, vogels, vissen en vleermuizen er in Zwijndrecht en Heerjansdam zijn.  

Vogels tellen

We hebben aan de vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard gevraagd om de vogels te tellen zodat we een database kunnen aanleggen met alle informatie. De telling gaat om een beperkt aantal soorten vogels met een zogenaamde vaste verblijfplaats. Het betreft roofvogels, uilen, huismussen en gierzwaluwen. Door te tellen krijgen we een overzicht van waar deze soorten zich bevinden. Zo kunnen we voorkomen dat nesten verstoord worden door bijvoorbeeld bomenkap of bouwwerkzaamheden.

De Vogelwerkgroep

Het kan zijn dat u in uw buurt leden van de vogelwerkgroep met verrekijkers de omgeving ziet afspeuren op zoek naar nesten en vogels. Het is zeker niet de bedoeling om hierbij mensen te storen of lastig te vallen. Ervaart u dit wel zo, spreek dan de vogelteller aan. Hij of zij zal u graag uitleggen wat hij of zij aan het doen is. Alle tellers dragen een naambadge en ze hebben een papier bij zich waarop vermeld staat waardoor zij zich inzetten. Als gemeente zijn we heel blij met deze mensen die zich vrijwillig inzetten voor een groener Zwijndrecht en Heerjansdam.

Wilt u helpen?

Ook uw hulp als inwoner van Zwijndrecht is van harte welkom. U kunt ons helpen als u een nest weet te vinden of een van deze vogelsoorten ziet vliegen. Geef dit dan door via vogelwg@natur-zw.nl . Deze meldingen worden dan door de vogeltellers meegenomen in het totaal.

Wilt u zelf meedoen als vogelteller? Meldt u dan aan bij de vogelwerkgroep. Ook zonder ervaring bent u welkom om mee te doen met hun activiteiten. Deze omvatten onder meer excursies en een vaste avondbijeenkomst op elke tweede dinsdag van de maand in 't Weetpunt. Stuur voor meer informatie of om u aan te melden een e-mail naar vogelwg@natuur-zw.nl . Ook kunt u kijken op de website van de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard: www.natuur-zw.nl .