Groen

 • Aandacht voor groene daken in Zwijndrecht

  30 augustus 2018

  Groene dakenb De gemeente Zwijndrecht wil haar inwoners stimuleren groene daken aan te leggen op schuren, aanbouw en garages. Op het dak van gymzaal Welhorst vestigde wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid) dinsdag 28 augustus 2018 de aandacht op de voordelen van groene daken.

 • De mooiste groene plekjes van Zwijndrecht

  Een groene leefomgeving draagt bij aan een samenleving die gezond is en waar men prettig leven kan. De gemeente zet zich hiervoor in. Naar aanleiding van deelname aan de groenwedstrijd Entente Florale in 2015 is er een mooie groene fietsroute uitgezet. Leuk om een keer te doen!

 • Planning kap gemeentelijke bomen

  Afbeelding bomenkap Met ruim 22.000 gemeentelijke bomen heeft de gemeente Zwijndrecht een flinke opgave aan het onderhoud van bomen. Deze zorgplicht houdt in dat de bomen op een zodanige manier onderhouden moeten worden, dat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. Het complete bomenbestand wordt tenminste één keer per drie jaar gecontroleerd. Elk jaar wordt een bepaald gedeelte van Zwijndrecht onderhouden. Sommige bomen hebben, gezien de standplaats, leeftijd of gezondheid extra aandacht nodig. Deze bomen worden daarom vaker geïnspecteerd. Helaas komt het regelmatig voor dat bomen door bijvoorbeeld ziekte of storm gekapt moet worden omdat zij voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook voor ingrijpende projecten/werkzaamheden moeten bomen soms (tijdelijk) wijken.

 • Concept groenbeleid ligt ter inzage

  26 november 2018

  Groenbeleid Groen is van groot belang voor inwoners, ondernemers, maar ook voor dieren en de natuur zelf. Groen heeft veel positieve effecten op onze leefomgeving en is van ongekende waarde voor een gezond leefklimaat. College en raad van Zwijndrecht zien daarom een grote meerwaarde in het samen optrekken met de samenleving als het gaat om groen in de omgeving.