Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Voor het verwijderen van de asbestdaken kunt u subsidie krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt nog tot 31 december 2019 subsidie aanvragen.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019. U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (mijn.rvo.nl).
De subsidie bedraagt €4,50,- per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het bezit ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een asbestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier handhavend tegen optreden.

Waar kan ik alle informatie omtrent het verwijderen van asbestdaken en het aanvragen van subsidie nalezen?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijkoverheid
Staatscourant

Let op: u kunt de subsidieaanvraag pas indienen na verwijdering door een erkend bedrijf.