Nog geen definitief besluit over ontwerp Beethovenlaan

Op dinsdagavond 26 maart 2024 ging de gemeenteraad opnieuw in gesprek over het nieuwe ontwerp voor de Beethovenlaan. Tijdens deze vergadering is nog geen definitief besluit genomen. Daarom worden de werkzaamheden opnieuw vooruit geschoven.

Tijdens een raadsvergadering in november 2024 vertelden meerdere raadsleden dat zij zich zorgen maken over de gevolgen van fietsers op de rijbaan. Daarom wilde de gemeenteraad opnieuw in gesprek over het eerder genomen besluit. Dit gebeurde op dinsdag 26 maart. Tijdens deze vergadering is niets besloten. 

De gemeenterader vergadert op 16 april verder.

Projectpagina Beethovenlaan