Onderzoeksplan voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding klaar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT doen onderzoek naar een goede plek voor een nieuwe hoogspanningsverbinding in onze regio. Er zijn tien mogelijke routes, één daarvan doorkruist Zwijndrecht. Het definitieve onderzoeksplan voor alle tien mogelijke routes is nu klaar.

Het onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) genoemd, is gemaakt op basis van 699 reacties die zijn ingediend op het concept onderzoeksplan. En op basis van advies van overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage. U vindt de NRD op de website van RVO.
De 699 zienswijzen die zijn ingediend, zijn allemaal voorzien van een reactie en te lezen in de Nota van Antwoord. Ook deze nota is sinds 9 februari te vinden op bovenstaande website.

Hoe verder?

Komende maanden onderzoekt TenneT de gevolgen voor milieu, de kosten, de haalbaarheid en toekomstvastheid van de tien mogelijke routes. De resultaten komen in twee rapporten: een milieueffectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Op basis hiervan, en op basis van advies van regionale overheden, maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit is naar verwachting in de loop van 2025. 

Zwijndrecht in zoekgebied

In januari 2023 informeerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT de gemeente Zwijndrecht en de regio over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Deze nieuwe verbinding is nodig om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit. TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Zwijndrecht valt binnen het zoekgebied. 

Lees meer op de pagina Zoekgebied nieuwe hoogspanningsverbinding. 

Geen informatie missen? Via de projectpagina van TenneT kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hoogspanningsverbinding