Terugblik oriëntatieavonden Inrichting Beethovenlaan en Economisch Programma

​​​​​​​Als er belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens een raadsvergadering, organiseert de raad vooraf een oriëntatieavond. Tijdens een oriëntatieavond laten de raadsleden zich informeren en kunnen zij vragen stellen. Zo zijn zij goed voorbereid op de besluitvorming. Op dinsdag 16 april 2024 heeft de raad zich laten informeren over de inrichting van de Beethovenlaan en het Economisch Programma.

Inrichting Beethovenlaan

Op 26 maart 2024 vond de eerste oriëntatieavond plaats over de nieuwe inrichting van de Beethovenlaan. Die avond is de raad geïnformeerd over de afwegingen en het proces. Op dinsdag 16 april 2024 kreeg deze avond een vervolg.

De Beethovenlaan is toe aan een opknapbeurt. In de hele wijk Heer Oudelands Ambacht is sprake van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. Daarnaast geven omwonenden aan dat het fietspad aan de Beethovenlaan onveilig is doordat de wortels van de bomen zorgen voor losliggende tegels. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid door de hoge snelheid van de auto's en bussen.

Nieuwe inrichting

Het college heeft een inrichtingsplan uitgewerkt voor van de Beethovenlaan. Meerdere raadsleden hadden moeite met de gemaakte keuze van fietspaden op de rijbaan. Zij hebben gevraagd om een oriëntatie hierover. Op 26 maart is hier voor het eerst over gesproken. 16 april kreeg deze avond een vervolg.

Adviesbureau Goudappel is om een second opinion gevraagd voor de beste inrichting voor de Beethovenlaan. Zij presenteerden een nieuwe inrichting waarbij rekening is gehouden met het gebruik door auto's, bussen en hulpdiensten. Daarnaast is gekeken hoe de weg veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Hun advies voor de beste inrichting is: een weg met een maximumsnelheid van 30 km per uur en met gescheiden fietspaden. Dan is er ruimte voor groen, zijn er voldoende parkeerplekken, een lagere snelheid op de weg en een veilig pad voor voetgangers en fietsers. De nieuwe inrichting sluit aan bij de wensen van omwonenden en de raad en zorgt voor de veiligste situatie voor alle weggebruikers.

Vervolg

Raadsleden zijn enthousiast over dit advies van een 30 km zone met vrijliggende fietspaden. Het college van burgemeester gaat op basis hiervan nu het nieuwe inrichtingsplan verder uitwerken. Met dit inrichtingsplan gaat het college ook naar de bewoners toe middels een bewonersavond. Zijn er nog keuzes te maken dan worden deze voorgelegd aan de bewoners en de raad.

Economisch programma

Op dinsdag 16 april was er ook een oriënterende avond over het economisch programma. In het raadsprogramma is een van de thema's: Armoedebestrijding en het versterken lokale economie. De gemeente Zwijndrecht heeft daarom samen met de ondernemers hard gewerkt aan het economisch programma Zwijndrecht. Daarin staat een ambitie voor het jaar 2035. Dit is: Zwijndrecht is een ijzersterke en trotse woon-werkgemeente binnen de Drechtsteden waar ondernemers en inwoners zich thuis voelen door samen te werken aan een veerkrachtige economie met (betaald) werk voor de grootst mogelijke groep inwoners. Daarnaast is er een uitvoeringsplan gemaakt tot 2027.

Er waren twee sprekers vanuit de ondernemersverenigingen OVZ en Heerjansdamse Hazewinden. Beiden waren betrokken bij de totstandkoming van het programma. Ze spraken zowel over de inhoud van het programma als ook de belangen van de betrokken ondernemers.

Wethouder economie Tycho Jansen gaf uitleg over het economisch programma. Hij vertelde hoe het programma tot stand is gekomen. Wat de belangrijkste onderwerpen van het economisch programma zijn. Hoe we hiermee aan de slag willen gaan en wat er nodig is om goede resultaten te behalen. Belangrijk is dat het economisch programma breder is dan alleen voor ondernemers. De ondernemers van Zwijndrecht hebben aangegeven samen te willen werken met het Onderwijs en meer wil doen om armoede in Zwijndrecht terug te dringen. Bijvoorbeeld door meer mensen duurzaam aan het werk te helpen.

Wat vindt de raad?

De raad was tevreden met het programma en de toelichtingen. Ze stelde veel vragen over bijvoorbeeld de regio, onderwijs en stageplaatsen en armoede. Ook meningen over goede punten en punten die nog aangescherpt kunnen worden werden gedeeld. Nadat alle vragen gesteld waren werd de vergadering afgerond en wordt dit onderwerp op 14 mei in een oordeelvormende (carrousel) vergadering besproken door de raad.

Terugkijken

Wilt u deze vergaderingen terugkijken, ga dan naar www.raadzwijndrecht.nl/video.