Burgemeester sluit woning vanwege vondst hennepkwekerij

Burgemeester Edo Haan van Zwijndrecht heeft 7 april 2023 een woning laten sluiten voor de duur van drie maanden. In de woning aan de Onderdijkserijweg in Zwijndrecht werd 14 februari 2023 een hennepkwekerij aangetroffen.

De kwekerij bestond uit twee kweekruimtes, waar assimilatielampen, een aan- en afzuigin-stallatie, ventilatoren, meerdere droogrekken en droogmanden werden aangetroffen. Er is een gering aantal planten gevonden, maar wel een veelvoud aan platenpotten en resten van de hennepplant, waaruit blijkt dat er eerdere oogsten hebben plaatsgevonden. De stroom-voorziening werd illegaal afgetapt. 

Openbare orde herstellen

De burgemeester sluit elk pand in de gemeente voor de maximale termijn van drie maanden, als er een handelshoeveelheid drugs, een hennepkwekerij of een drugslab wordt aangetrof-fen. Ook bij voorbereidende activiteiten voor het opzetten van een kwekerij of een drugslab worden panden tijdelijk gesloten. De burgemeester wil met het sluiten van panden de openba-re orde herstellen, herhaling voorkomen en het signaal afgeven dat hij deze praktijken niet tolereert. Burgemeester Haan: "In Zwijndrecht is geen plek voor dit soort criminele praktijken."

Hard aanpakken

De gemeente pakt de productie van verdovende middelen hard aan. Deze vorm van crimina-liteit werkt ondermijnende criminaliteit in de hand en brengt gevaren met zich mee voor be-woners en omwonenden. De kans op brand en lekkage is groot. Gebruikte apparatuur is veelal brandgevaarlijk en vaak is er geknoeid met de stroom. Criminelen die zich bezighou-den met hennepteelt gebruiken onderling veel geweld en trekken vaak meer criminaliteit aan. Bewoners worden gechanteerd of bedreigd. De sluitingen zijn een signaal naar (drugs)criminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden. De ervaring is dat hierdoor de be-reidheid om verdachte zaken te melden toeneemt. 

Signaleren en melden

Signalen van buurtbewoners zijn bij de aanpak van criminaliteit zeer belangrijk. Inwoners die verontrustende, vreemde zaken zien, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900 – 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl