Praat met de raad: Freek Hartmeijer (ZPP) en Fred Loos (ABZ)

Dit zijn berichten van de Zwijndeechtse politieke partijen 

 

Praat met de raad 

Freek Hartmeijer

Fractievoorzitter ZPP

Compensatieplicht Gemeente Zwijndrecht

Vanuit de WMO hebben de Drechtsteden een compensatieplicht richting de inwoners die een beperking ondervinden in hun mobiliteit. In voorkomende gevallen kan die beperking inhouden dat er (taxi) vervoer wordt aangeboden aan de betreffende inwoner. Als ZPP maken wij doormiddel van dit bericht u attent op de mogelijkheden, Stroomlijn regisseert dit doelgroepenvervoer. Gezien de personele tekorten aan chauffeurs is het raadzaam om tijdig uw afspraak in te plannen zodat u op tijd aanwezig kan zijn op de afgesproken plaats en tijd. Denk daarbij aan ziekenhuisbezoek of andere verplichtingen. Ook het leerlingenvervoer staat onder druk, mede ook omdat er te weinig chauffeurs zijn. Wij hopen dan ook dat er op korte termijn voldoende chauffeurs zijn opgeleid die deze kinderen op een veilige manier naar school kunnen brengen.

Praat met de raad, dat kan ook met de Zwijndrechtse plus partij

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail GGF.Hartmeijer@zwijndrecht.nl

 

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Vragen, melden kan helpen.

Eind maart zijn wij benaderd door bewoners van het Tomatenplein die verrast waren door de plaatsing van een zogenaamde POP tegen de flat onder het slaapkamerraam. Een POP is een Point of Presence of te wel een verdeelkast voor de glasvezelaansluitingen die Delta Fiber momenteel aanlegt in Zwijndrecht. In de gemeenteraad hebben wij daarover onze verbazing uitgesproken en het college verzocht om er voor te zorgen dat toen het nog kon dit verdeelstation verplaatst zou worden.

Bij een recente controle kunnen we constateren dat het verdeelstation verplaatst is naar een plek die in ieder geval niet meer direct onder een slaapkamerraam gesitueerd is en zo voor minder overlast zorgt.

                            

 

Zwijndrecht luistert

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl