Terugblik carrousel 10 januari: Aan de slag met bouwen aan vertrouwen

Aan de slag met bouwen aan vertrouwen

Krachtig Zwijndrecht’ betekent een Zwijndrecht waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente in vertrouwen en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we bouwen aan vertrouwen en tijdig inspelen op de verwachtingen en behoeften in de samenleving. We staan voor de uitdaging om elkaar beter te leren begrijpen en elkaars taal te leren spreken.

Plan van aanpak
Hoe gaat Zwijndrecht dat doen; bouwen aan vertrouwen? Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak opgesteld. Het plan is gericht op wat wij als gemeente kunnen bijdragen, mede op aangeven van de samenleving. We beginnen bij onszelf. We bouwen daarbij verder op wat al goed gaat en verbeteren daar waar dat kan.

Het plan van aanpak werd vorige week dinsdag 10 januari 2022 tijdens de carrousel besproken. De raadsleden reageerden positief. De gemeente gaat met dit stuk de omslag maken van praten over naar aan de slag! Het plan heeft veel beloftes, laten we die waar gaan maken. Samen. Dus niet praten over elkaar, maar samenwerken. Daar worden onze inwoners beter van.

Aandachtspunten
De raadsleden vroegen ook aandacht voor verschillende punten. Hoe maken we de doelstellingen meetbaar? Wat verwachten onze inwoners, ondernemers en partners en hebben wij deze verwachtingen goed in beeld. Ook werd er gesproken over kritiek. Toetsen we de berichten vooraf voldoende door de ogen van inwoners? Spelen we daar voldoende op in? Soms blijft de reactie van de gemeente uit. Hoe gaan we om met kritiek, daar staat nog niets over in het plan.

Een ander punt van aandacht is de veranderende manier van werken. Is er binnen de gemeente voldoende aandacht voor deze cultuuromslag? En wat bedoelen we met overheidsparticipatie? Is dat een bredere aanpak dan nu vanuit PAK AAN? Ook de '1-loket-functie' van de gemeente kwam ter sprake. We willen de mensen meer opzoeken en uitnodigen. Zorg dan zo snel mogelijk voor de veranderingen bij de balie en hal in de gemeentehuis.

Debatstuk op 7 februari

De raadsleden kijken uit naar de gesprekken met de klankbordgroep vanuit de raad.  Het stuk gaat als debatstuk door naar de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 februari.