Sportfonds 18+ voor inwoners met een laag inkomen

LET OP: U kunt zich niet meer aanmelden voor het Sportfonds 18+. Vanaf 1 maart is er wel een ander fonds waar u gebruik van kunt maken: het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Aanmelden kan vanaf 1 maart via de website van Stichting Leergeld Drechtsteden: https://leergelddrechtsteden.nl/ 

Wilt u lid worden van een vereniging in Zwijndrecht maar is uw inkomen te laag? Of heeft u uw sportabonnement opgezegd vanwege de gestegen energieprijzen of de dure boodschappen? Dan kunt u een beroep doen op het Sportfonds 18+ van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Dat is een regeling voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam van 18 jaar en ouder.

Waarom?

Inwoners die moeilijk rondkomen, bezuinigen vaak op kosten voor sport en cultuur. In Zwijndrecht vinden we het belangrijk dat u kunt sporten en bewegen op een manier die bij u past. Daarom is vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord als proef het Sportfonds 18+ opgericht.

Wat zijn de voorwaarden?

• U kunt een aanvraag niet achteraf indienen.
• Omdat het Sportfonds 18+ een pilot is vanuit het lokaal sportakkoord, kunt u één keer een aanvraag doen. 
• U kunt alleen een aanvraag indienen voor contributie/lesgeld van een sportclub of -vereniging.
• U kunt maximaal €300,- per kalenderjaar aanvragen.
• De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt. U hoeft niets voor te schieten.
• U kunt een aanvraag doen als uw inkomen niet hoger is dan 140% van het wettelijk
sociaal minimum (WSM).

Wanneer is uw inkomen 140% van het Wettelijk Sociaal Minimum?

Inkomen: Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd Samenwonend en/ of gehuwd van 21 jaar tot pensioenleeftijd Alleenstaande (ouder) en met pensioen  Samenwonend en/ of gehuwd en met pensioen 
140% WSM   € 1.590,23 (netto)   € 2.271,75 (netto)  € 1.769,80 (netto)   € 2.403,58 (netto) 

           

Vragen en aanmelden

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van het Sportfonds? Of wilt u uzelf aanmelden? Neem contact op via zwijndrecht@fitmakers.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur naar 078 - 645 0039. Kijk voor meer informatie op zwijndrecht.nl/sportakkoord. 

Vanaf 1 maart 2023 komt er een breder fonds voor sport én cultuur, zodat inwoners volwaardig aan de maatschappij mee kunnen blijven doen.

foto sportfonds 18+ logo-sport-verbindt-zwijndrecht