Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Liesbeth van Utrecht (ChristenUnie-SGP)

Dit is een bericht van de politieke partijen

 

Praat met de raad

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

 

Beste wensen, bouwen aan vertrouwen

We zijn al weer even in het nieuwe jaar beland maar ABZ wenst alle inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam de Beste Wensen, in goede gezondheid, voor 2023 toe. Het jaar waarin we werken aan diverse projecten maar ook de afronding daarvan. Afronden van het zwembad, opening op zaterdag 21 januari. Starten met de vernieuwbouw van o.a. de kinderboerderij. Worden er nieuwbouw projecten opgeleverd of gestart met de vernieuwbouw. Gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk verder enz. enz. Vele zaken waar bedrijven maar ook de ambtenaren hard aan gewerkt hebben. Onze dank aan een iedereen die hier aan bijgedragen heeft, samen maken wij een mooier Zwijndrecht.

De raad gaat werken aan “Bouwen aan vertrouwen”. Een eerste stap is gezet met de vernieuwing van onze digitale verslaglegging. Zowel via beeld & geluid, maar ook ondertiteld, kunt u ons volgen. Dit om in alle transparantie u te laten kijken en luisteren naar waar wij over spreken en wat wij beslissen. Volgende stappen worden uitgewerkt door een groep raadsleden en zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl , volg de raadsvergaderingen op www.zwijndrecht.raadsinformatie.nl

 

 

Liesbeth van Utrecht

Raadslid ChristenUnie-SGP

 

Ruimhartiger en meer toegankelijk minimabeleid

Op basis van een besluit dat wij als raad genomen hebben, is het minimabeleid vanaf 1 januari 2023 ruimhartiger en meer toegankelijk geworden. Daardoor kunnen meer mensen meer hulp krijgen, bijvoorbeeld door een persoonlijk minimabudget of bijzondere bijstand aan te vragen. Dat is geld van de gemeente wat je mag uitgeven aan dingen die je nodig hebt.

Ook hebben inwoners van Zwijndrecht die een inkomen hebben wat lager is dan 130 procent van het wettelijk sociaal minimum recht op een tegemoetkoming in de eigen bijdrage kinderopvang. Dit ontvangen ze dan naast de kinderopvangtoeslag.

Om de doelgroep met dit goede nieuws te bereiken is gebruik gemaakt van burgerparticipatie. De teksten en de afbeeldingen op de flyers zijn voorgelegd aan inwoners uit de doelgroep en de feedback is in de communicatie verwerkt.

De ChristenUnie-SGP is blij dat de gemeente zich sterk maakt dat mensen die het nodig hebben, beter de weg kunnen vinden naar de financiële hulp, die nu ruimhartiger en eenvoudiger toegankelijk is geworden.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl