Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Patrick Stam (GroenLinks)

Dit zijn berichten van de Zwijndrechste politieke partijen 

Praat met de raad

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Steun aan Turkije en Syrië

In onze vorige bijdrage hebben wij stil gestaan bij de gebeurtenis rond Walburg. Zo staan wij vandaag stil bij de verschrikkelijke ramp in Turkije en Syrië. Waar duizenden mensen op 6 februari dakloos geworden zijn, er vele mensen overleden en/of gewond geraakt zijn.

Dat maakt dat waar wij ons vandaag druk over maken heel klein in vergelijking met wat de inwoners van de getroffen gebieden meemaken. Waar wij ons beschermen tegen het water, kun je je nauwelijks beschermen tegen dit natuurgeweld.

Op voorspraak van de VVD, fractievoorzitter Daan Spanjersberg, sluit de gehele gemeenteraad en het college zich dan ook graag aan bij de actie om per inwoner € 1,-- over te maken op giro 555. Om zo een steuntje in de rug te geven aan Turkije en Syrië.

Onze gedachten gaan uit naar onze inwoners die familie, vrienden of kennissen in de getroffen gebieden hebben en naar al die mensen die betrokken geraakt zijn bij deze ramp.

Waar wij in 1953 zeer blij waren bij de geboden hulp bieden wij nu onze hulp aan Turkije en Syrië.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl , volg de raadsvergaderingen op www.zwijndrecht.raadsinformatie.nl

 

 

Patrick Stam

Raadslid GroenLinks

 

Samen in gesprek

 

In deze rubriek ‘praat met de raad’ mag ik het woord tot u richten. Maar praten doe ik liever met u. Wat ik kan doen, is u uitnodigen. Net als ik hoop dat u mij uitnodigt om uw verhaal te doen. Laten we elkaar, ook in dit nieuwe jaar, meer opzoeken en écht treffen. Samen in gesprek. 

Het ‘gewone’ leven is voor velen niet gewoon meer. Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Goed beleid en een sterke overheid is nu meer dan ooit belangrijk. Ik blijf benadrukken dat stemmen belangrijk is. De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Kies een partij die bij u past, die het over oplossingen heeft en écht voor verandering gaat. Wil u dat u gehoord wordt? Zorg dan dat - uw stem - gehoord wordt. In uw gemeente, in de provincie en daardoor in de Eerste Kamer én ook bij Tweede Kamer verkiezingen. Stem!

 Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail pw.stam@zwijndrecht.nl