Praat met de raad: Evelien van der Linden (Zpp) en Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie-SGP)

Dit zijn berichten van de politieke partijen van Zwijndrecht 

 

Praat met de raad

 

Evelien van der Linden

Raadslid ZPP

 

Alle  inwoners jong en oud

Als ZPP willen we u nog een heel gelukkig en goed 2023 toewensen.

Als ZPP vinden we het erg belangrijk dat er betrokkenheid is naar en met onze inwoners.

En dat het gemeentehuis een plek is waar iedere inwoner terecht kan met zijn of haar vragen en/of zaken die geregeld moeten worden.

De vernieuwde nieuwjaarsreceptie was hier een goed voorbeeld van, hoe we samen met u het nieuwe jaar goed willen beginnen en dit ook gezamenlijk gaan doen.

Wat de Zwijndrechtse plus partij betreft hebben we zo'n feest ook in de zomer.

Zodat we elkaar ook halverwege het jaar kunnen treffen in een informele sfeer.

U heeft ook kunnen vernemen dat onze burgemeester Hein vd Loo ons gaat verlaten, dit vinden wij erg jammer!

Zwijndrecht zal opzoek moeten naar een nieuwe burgemeester die;

·         In verbinding staat met ons allemaal  

·         Al onze inwoners goed kan vertegenwoordigen

·         Het raadsprogramma een krachtig Zwijndrecht 2.0 kan ondersteunen

Want alleen met elkaar kunnen we Zwijndrecht en Heerjansdam steeds een stukje beter maken.

Heeft u nog goede ideeën mailt u dit dan naar e.vander.linden@zwijndrecht.nl of

reageer op Facebook gemeente Zwijndrecht

 

 

Reinier van Hartingsveldt

ChristenUnie-SGP

 

Uw ervaringen doen ertoe!

Sinds 2015 is gemeente Zwijndrecht verantwoordelijk voor het WMO-beleid.

Er zijn voor voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken, zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Drechthopper of ondersteuning op diverse vlakken. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe regels voor de WMO. Wat is er goed gegaan en waar kunnen we verbeteren. Zo proberen we als gemeente het nieuwe beleid af te stemmen op behoefte die er kan zijn.
Tijdens mee-denkbijeenkomsten hebben inwoners van Zwijndrecht hun ervaringen kunnen delen met de gemeente.

Uw ervaringen en aandachtpunten worden in maart besproken in de gemeenteraad zodat in juni de nieuwe regels kunnen worden vastgesteld. 
Indien u niet bij de mee-denkbijeenkomst aanwezig bent geweest en u heeft behoefte om dit alsnog te doen horen wij dit graag.

U kunt mailen naar fractie@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl en wij nemen uw suggesties graag mee! Or reageer op  Facebook gemeente Zwijndrecht