Dalende huizenprijzen, WOZ-waarde waarschijnlijk gestegen

Het klinkt als een tegenstelling. De huizenprijzen zijn flink aan het dalen, maar de kans is groot dat de WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen hoger is dan vorig jaar. Die aanslag komt er deze maand weer aan. Hoe zit dit? Het komt doordat de WOZ-waarde voor dit jaar gebaseerd is op de verkoopcijfers van een jaar eerder. Toen was de woningmarkt nog heel anders dan nu.

Waardepeildatum

De waardepeildatum ligt altijd een jaar voor het belastingjaar. Dus voor het belastingjaar 2023 geldt als waardepeildatum 1 januari 2022. Je zou kunnen zeggen dat de waardering van nu het beeld schetst van 1 januari vorig jaar. Er zit dus altijd een vertraging in. Dat het zo werkt beslissen wij als gemeente overigens niet zelf; dit is op deze manier geregeld voor alle gemeenten in heel Nederland. De Waarderingskamer, de toezichthouder op de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) legt dit uit in de video: waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

Geautomatiseerde waardebepaling

We nemen in de berekening van de WOZ-waarde naast de feiten die wij kennen over uw woning de verkoopprijzen van andere woningen rond deze datum mee. Op deze manier heeft ons model genoeg data om mee te rekenen en kunnen we een zorgvuldige analyse maken. 

Hogere WOZ-waarde is niet altijd meer belasting betalen

Een stijging van de WOZ-waarde betekent overigens niet automatisch een even grote stijging van het bedrag dat u betaalt aan OZB (onroerendezaakbelasting). De hoogte daarvan wordt namelijk mede bepaald door het tarief. Dat stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. 

Taxatieverslag

In het taxatieverslag van uw woning staat hoe de waardering tot stand is gekomen. Dit verslag kunt u inzien in de Digitale Belastingbalie (DigiD nodig). Of bel 14 078 , dan sturen wij het op. Bent u het niet eens met onze berekening, dan kunt u bezwaar maken [link naar betreffende pagina op gemeentesite].