Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Lia Prins (GroenLinks)

Praat met de raad

Fred Loos                                                

Fractievoorzitter ABZ                  

 

Praat met de raad

Dit zijn berichten uit de politieke partijen van Zwijndrecht  

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Stap één om de energielasten te beperken is gezet

Wat eerst niet mogelijk was om nog dit jaar iets te doen aan de energiekosten blijkt toch ineens wel te kunnen. Onder druk wordt alles vloeibaar en zo bleek ook onze regering onder de druk tot andere besluiten te komen. Dankbaar voor deze eerste stap, hopen wij dat de regering niet doof is voor de geluiden dat inwoners die al van het gas af zijn nu niet door de hogere elektriciteitskosten meer gaan betalen dan voorheen. 

Wat we missen, en daar wringt de schoen nog harder, is een oplossing voor die MKB-bedrijven die veel gas of stroom gebruiken om ons in ons voedsel te voorzien. Nee niet opnieuw leningen, bovenop de openstaande corona leningen. Hoe gaat men die ooit kunnen terugbetalen. Nee ook hier, net als voor ons, een structurele verlaging van hun kosten. Kom op jullie kunnen het!

Wat wij kunnen is opletten op de stijging van de lokale lasten voor 2023. ABZ blijft zich op het standpunt stellen dat deze niet of zeer beperkt kunnen stijgen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl

 

Lia Prins

Fractievoorzitter GroenLinks

Heb je ook geld tekort aan het eind van de maand ? 

Op de agenda van de gemeenteraad staat het minimabeleid voor 2023. Het gaat om regelingen zoals: bijzondere bijstand, persoonlijk budget, ziektekostenverzekering enzovoorts. De meeste regelingen gaan omhoog of je komt eerder in aanmerking. Je moet het wel aanvragen !!

Zelfs zonder een laag inkomen is het lastig om uit te komen met je geld. Alles wordt duurder, gas en elektriciteit niet te betalen. De regering heeft besluiten genomen die helpen, maar onvoldoende voor iedereen om normaal rond te komen. De lonen moeten verder omhoog en de kosten omlaag !

GroenLinks vindt het belangrijk om inwoners uit de schulden te houden en te helpen als er  schulden zijn. Wil je je inzetten om Zwijndrecht en Heerjansdam beter te maken, meld je aan. Wij zoeken nog twee raadscommissieleden om ons team te versterken! 

Kijk op facebook of mail nm.prins@zwijndrecht.nl