Terugblik carrousels 18 oktober: Kiboehoeve en Dorpsraad Heerjansdam

 

Terugblik carrousels 18 oktober:

Gemeenteraad blij met plannen Kiboe-hoeve

Alle partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast over het plan om kinderboerderij Kiboe-hoeve te vernieuwen. Dat gaat bijna vier miljoen euro kosten. Er komen onder meer extra weides, verbeterde paden, het gebouw wordt vernieuwd en op het dak komen honderd zonnepanelen.

Vaak zijn insprekers tijdens een raadsvergadering kritisch over plannen van de gemeente. Voorzitter Gerard Keuzenkamp van de stichting Vrienden van de Kiboe-hoeve vormde daar in de carrouselvergadering van dinsdag 18 oktober een uitzondering op. Hij zei 'dolenthousiast' te zijn met de plannen: "Er komt iets moois!"

Rolstoelschommel
De stichting is zo blij dat de kinderboerderij een cadeau geeft . Op kosten van Vrienden van de Kiboe-hoeve komt er na de vernieuwing een rolstoelschommel bij de vernieuwde boerderij.

Bijna vier miljoen euro
Het plan voor de vernieuwde Kiboe-hoeve gaat bijna vier miljoen euro kosten. Vanwege de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen is dat 1,4 miljoen meer dan eerder werd gedacht. Maar de hele gemeenteraad steunt het voorstel om dat extra geld beschikbaar te stellen.
 
'Ontzettend mooi stukje Zwijndrecht'
De gemeenteraad vindt het een belangrijke voorziening voor Zwijndrecht. Het CDA noemde het een plek waar inwoners van Zwijndrecht al jarenlang met plezier komen. De PvdA stelt dat de gemeente er met dit plan een ontzettend mooi stukje Zwijndrecht bij krijgt. ABZ onderstreepte de educatieve waarde van de kinderboerderij. En D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP en ZPP gaven aan erg blij te zijn dat met het hergebruik van materialen bij de vernieuwing van de kinderboerderij.

Kosteloos uitje
Wethouder Jacqueline van Dongen is blij met de steun voor de raad en vindt het heel belangrijk dat het kosteloze uitje naar de kinderboerderij van Zwijndrecht blijft bestaan. De raad neemt op 22 november een  besluit.

 

Nieuwe verordening dorpsraad Heerjansdam

In de carrouselvergadering van 18 oktober 2022 werd de voorgestelde nieuwe verordening voor de dorpsraad Heerjansdam besproken. Deze is gemaakt in samenwerking met de dorpsraad en vervangt de huidige verordening, na goedkeuring door de gemeenteraad.

Taken en verantwoordelijkheden
In het document staat ondermeer wat de taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe nieuwe leden worden benoemd. De nieuwe verordening is opgesteld, nadat uit de inwonersenquête bleek dat de inwoners van Heerjansdam nog steeds een gekozen dorpsraad willen.

Eens met nieuwe verordening
Alle partijen waren blij met de input die is opgehaald bij de inwoners en de samenwerking met de dorpsraad. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat de dorpsraad zich vooral kan bezighouden met activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp en minder met bijvoorbeeld administratieve taken en politiek.

Financiën en wijkplatforms
Een aantal partijen vraagt zich wel af hoe het zit met de financiële kant van het verhaal, aangezien de bijdrage voor de dorpsraad hoger is dan van de wijkplatforms. Wethouder Ronald de Meij legde uit dat dit wettelijk zo geregeld is, aangezien de dorpsraad een democratisch gekozen orgaan is. Nadere uitleg hierover volgt nog in een raadsinformatiebrief.

Goedkeuring gemeenteraad
De verwachting is dat de nieuwe verordening zonder verdere discussie wordt goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 november 2022.