Praat met de raad: Tristan Vlok (CDA) en Fred Loos (ABZ)

Dit zijn berichten van de politieke partijen van Zwijndrecht 

Praat met de raad

Tristan Vlok

Raadslid CDA

 "Samenwerking in onzekere tijden"

 

Het zijn onzekere tijden - dat ziet, merkt en voelt iedereen. Desondanks is het belangrijk om te onthouden dat, juist in zulke tijden, het gezamenlijk blijven optrekken en doorbouwen aan het verwezenlijken van onze vastgestelde doelen cruciaal is.

Het CDA heeft hier de afgelopen tijd dan ook flink wat werk in verzet. Van stevig met het minimabeleid bezig zijn tot aan nader uitzoeken hoe bepaalde rapportages verwerkt worden; we beseffen ons dat deze tijd vraagt om flinke inzet vanuit de politiek.

Van oudsher is het CDA een partij die samenwerking in moeilijke tijden niet schuwt, maar juist actief opzoekt. Ook deze raadsperiode zullen we blijvend proberen ons te midden van de maatschappelijke discussies te plaatsen.

Het feit dat er momenteel andere partijen zijn in onze raad die welwillend en constructief meedenken met het CDA, geeft een geruststellend gevoel.

 

Heeft u een idee dat een bijdrage kan leveren aan het tezamen aanpakken van de huidige problematieken? Wij zijn te allen tijde bereid met u in gesprek te gaan!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail

via e-mail tj.vlok@zwijndrecht.nl

 

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Flexibel wonen

In een snel veranderend tijdperk waarin flexibel en duurzaam bouwen veel van de samenleving vraagt. Om een leefbare en werkbare huisvesting om de acute woningnood op te lossen, maar ook vanwege de snel veranderende samenstelling van de huishoudens flexwoningen voor alleenstaanden, starters, gezinnen en senioren.

 

Ouderdom is een rekbaar begrip, we worden met z’n allen steeds vitaler, leven langer en wonen langer zelfstandig alleen. Dit alles heeft een effect op de huisvestingsvraag. Zo komen ouderen minder snel in aanmerking voor een intramurale zorgwoning en is de zorgvraag  - van degenen die daar wel voor in aanmerking komen - groot. Dit met als gevolg dat we, zoals we al schreven, langer zelfstandig blijven. Maar mogelijk wel behoefte hebben aan andersoortige woningen.

 

Uit het overleg tijdens het schrijven van ons raadsprogramma is er bijvoorbeeld gesproken om er voor te zorgen dat je woningen rond een zorgcentrum beschikbaar krijgt voor ouderen die nu nog geen behoefte aan zorg hebben. Maar misschien op enig moment wel. Daar zou dan vanuit het zorgcentrum voor gezorgd kunnen worden. Een idee wat ons wel aan staat.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl