Begroting: waar geeft Zwijndrecht volgend jaar haar geld aan uit?

Bouwen aan vertrouwen en onverminderd ambitieus blijven

In onzekere tijden is het belangrijk vast te houden aan bestaande ambities en rekening te houden met het onvoorziene. De financiële situatie van de gemeente Zwijndrecht biedt ruimte voor de belangrijkste doelen in 2023: een goed begin met de uitvoering van het raadsprogramma, bouwen aan vertrouwen en een antwoord op financieel onzekere tijden.

De gemeente blijft zich inzetten voor een Krachtig Zwijndrecht met vertrouwen in elkaar.Het raadsprogramma beschrijft de ambities voor de komende jaren. In de programmabegroting 2023 staat hoe de opgaven uit het raadsprogramma uitgevoerd worden.

"De gemeente is koersvast met deze begroting en gaat door op de ingeslagen weg van ontwikkeling en sociale versterking. Er is extra aandacht voor armoedebestrijding en de ambities voor woningbouw, duurzaamheid en het versterken van de lokale economie zijn onverminderd groot. Daarnaast houden we een buffer voor onvoorziene zaken en durven we ook vooruit te kijken.",aldus Tycho Jansen (wethouder Financiën).

Geen bezuinigingen nodig
Alle inwoners hebben te maken met hogere kosten voor onder andere energie en boodschappen. De gemeente is dan ook blij dat bezuinigen niet nodig is. Een belangrijke verandering is de afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 wordt deze opgesplitst in twee delen: een vast bedrag voor de inzameling van papier, glas, pmd (plastic, metaal, drinkpakken) en gft (groente, fruit, tuinafval) en een variabel bedrag voor restafval.

Bouwen aan vertrouwen
Samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties bouwt de gemeente aan een krachtig(er) Zwijndrecht. De samenwerking en verbinding met elkaar is onmisbaar. Daarom wordt er extra ingezet op 'bouwen aan vertrouwen'. De gemeente wil meer in gesprek met de samenleving en inwoners concreter bij plannen betrekken. Luisteren, aanspreekbaar zijn in de wijk en duidelijk zijn in wat we van elkaar kunnen verwachten.

Onverminderd ambitieus
Zwijndrecht moet blijven bruisen, ook in de toekomst. Dat betekent dat we komend jaar onverminderd ambitieus blijven als het gaat om woningen bouwen, verduurzamen, het versterken van onze bedrijven en onze buurten. Ook het doorbreken van armoede staat bovenaan de agenda. De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid om de effecten van armoede en financiële problemen te verzachten. Kinderen en volwassenen moeten kunnen blijven sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo blijft Zwijndrecht een plek waar iedereen mee kan doen en waarin aandacht is voor elkaar.

Verder vooruit kijken
Ook in de jaren na 2023 heeft de gemeente financiële ruimte voor de ambities uit het raadsprogramma. Alleen het jaar 2026 geeft nog veel onzekerheid. Het rijk heeft aangegeven dat gemeenten en provincies vanaf dan waarschijnlijk minder geld van het rijk ontvangen. Ook Zwijndrecht zou dan andere inkomsten krijgen. Dit is onder meer een onderwerp waar het college en de gemeenteraad zich nog over gaan buigen.

Begroting lezen?
De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 8 november. De volledige begroting vindt u op www.raadzwijndrecht.nl. In het Stadsnieuws publiceert de gemeente de komende weken extra informatie over de begroting.