Terugblik carrousels 29 november over veiligheid en wijkplatforms

Nieuws van de gemeenteraad

Terugblik carrousels 29 november 2022

Meer geld nodig voor veiligheid in Zwijndrecht

Wil Zwijndrecht de veiligheid in de gemeente op peil houden, dan is extra menskracht nodig. Burgemeester Hein van der Loo legde dinsdag 29 november de gemeenteraad uit dat de ambtelijke capaciteit voor openbare orde en veiligheid al twintig jaar hetzelfde is. Dat terwijl de taken en de bevoegdheden van de burgemeester in de afgelopen jaren flink zijn toegenomen en er nieuwe ontwikkelingen zijn, die ook om extra aandacht vragen.

"Wij doen het nog altijd met twee medewerkers. Ik ben blij en trots met de kwaliteit en inzet van deze medewerkers, maar zij hebben het wel ongelofelijk druk gekregen", legde burgemeester Van der Loo aan de gemeenteraad uit.

Eerder dit jaar miste de gemeenteraad de uitleg, toen bij de begrotingsvergadering om 300.00 euro extra per jaar voor openbare orde en veiligheid werd gevraagd. De politieke partijen wilden meer uitleg van de burgemeester waar dat geld voor nodig is. Door dat verzoek kon de burgemeester nu uitvoerig opening van zaken geven. "In 1994 kon de burgemeester een noodverordening en een noodbevel afgeven. Daar is sindsdien van alles bij gekomen: woningen sluiten bij ernstige overlast, drugspanden sluiten, veiligheidsrisicogebieden aanwijzen en preventief fouilleren. Maar ook camera's plaatsen en gebiedsverboden voor mensen die teveel overlast veroorzaken. Allemaal wettelijke taken die bij mij als burgemeester terecht zijn gekomen."

De burgemeester is tevreden over de extra handhavers die er al zijn gekomen, maar zij moeten los worden gezien van de nu gevraagde capaciteit, vindt hij. "Zij pikken signalen op, waar ook weer werk uit voortvloeit." Daarnaast heeft Zwijndrecht veel meer veiligheidsthema's, waar twintig jaar minder sprake van was. Denk aan drugscriminaliteit, ondermijning en zorg en veiligheid. Met dat laatste doelde burgemeester op de zorg voor verwarde personen. Daarom wil hij graag iemand aanstellen, die zich richt op grensvlak van zorg en veiligheid en iemand, die het overzicht op de veiligheidsthema's in Zwijndrecht houdt.

De raad ziet het voorstel van de burgemeester graag tegemoet.

 

 

Gemeenteraad bespreekt rol wijkplatforms en dorpsraad

Tijdens de carrousel van dinsdag 29 november 2022 hebben de raads(commissie)leden opnieuw gesproken over de rol van de wijkplatforms in Zwijndrecht en de dorpsraad in Heerjansdam.  Dit naar aanleiding van een motie die het CDA, D66 en ABZ ruim twee jaar geleden indienden. In deze motie gaven de drie partijen aan dat het tijd is om samen met de wijkplatforms en dorpsraad in gesprek te gaan. Om samen in kaart te brengen hoe zij invulling willen en kunnen geven aan hun rol bij het versterken van de Zwijndrechtse samenleving en bewonersparticipatie.
De raads(commissie)leden vroegen vorige week naar de stand van zaken. Zij maken zich zorgen over de wijkplatforms. Twee wijkplatformleden waren aanwezig om in te spreken. Zij zijn niet tevreden over de communicatie en samenwerking met de gemeente. De De raads(commissie)leden nemen dit signaal serieus en wil dat het college voort maakt. De wijkplatforms voelen zich niet gehoord en de communicatie moet beter. De platforms zijn belangrijk voor Zwijndrecht en moeten hun rol goed kunnen uitvoeren. Ga samen met de wijkplatforms in gesprek en kom met een plan. In het nieuwe jaar willen de raads(commissie)leden graag een oriëntatieavond over de wijkplatforms.