Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Sabine Schipper (D66)

Praat met de raad

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Begroting 2023 – 2026, lokale lasten dalen.

Afgelopen week hebben we in de raad de begroting voor 2023 en verder besproken. Een begroting die op orde is waardoor voor de raad de mogelijkheid aanwezig was om een aantal wijzigingen door te voeren om u tegemoet te komen in de stijgende kosten.

Met een gemiddelde verhoging van € 9,93 (OZB) en € 15,61 (rioolheffing) heeft de raad besloten dat alle huishoudens een korting krijgen van € 35,00 voor 2023. In 2023 wordt gekeken wat met deze korting voor 2024 gedaan wordt.

Naast deze korting is besloten om de hondenbelasting (1e € 70,44/ 2e € 101,88 elke volgende € 128,40), de enige diersoort waarvoor belasting geheven wordt, in navolging van vele gemeenten af te schaffen.

Bovenop deze verlaging volgt dan nog de invoer van het tarief per opening van de ondergrondse vuilcontainer, waarbij als u echt alles zou scheiden u ook een voordeel kunt behalen tov dit jaar.

Al met al een beweging die de gemeenteraad hier maakt in de juiste richting namelijk het beperken van de lokale lasten voor u als inwoner. 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail f.Loos@zwijndrecht.nl

 

Sabine Schipper

Fractievoorzitter D66

Mantelzorg

Een mantelzorger is volgens Mantelzorg.nl iemand die onbetaald een hulpbehoevende met een gezondheidsbeperking uit de directe sociale omgeving hulp biedt. Dat is ongetwijfeld een correcte definitie, maar ook een kille. Want een mantelzorger is zoveel meer. Het is iemands dochter of zoon, iemands partner, iemands broer of zus, iemands beste vriend, iemands… Het is iemands steun en toeverlaat.

En mantelzorgers zullen het met me eens zijn. Mantelzorg geven doe je vaak met liefde, uit liefde. Maar het kan ook zwaar zijn. Lichamelijk en emotioneel. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers de steun krijgen die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld door respijtzorg (zorg die ingezet wordt om zorgtaken te verlichten of tijdelijk uit handen te nemen), hulp in de eigen huishouding (daar komen mantelzorgers niet altijd aan toe), eens niet zelf te hoeven koken, enzovoorts.

Binnenkort bespreken we in de gemeenteraad Zwijndrecht het beleid rondom Mantelzorg. D66 Zwijndrecht hoort graag van u, als mantelzorger, wat voor een steun u kunt gebruiken. Reageer op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail sk.schipper@zwijndrecht.nl