Gemeente neemt maatregelen om kans op wateroverlast te verkleinen

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de problemen rondom wateroverlast na hevige regenbuien. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek staat er een heel palet aan maatregelen op de planning om de risico’s op wateroverlast te verkleinen. Eén van de eerste maatregelen wordt uitgevoerd aan de Rotterdamseweg.

In 2020 zijn er drie extreme regenbuien gevallen in Zwijndrecht. Er viel in korte tijd meer water dan het riool kon verwerken. Heel vaak komen dit soort piekbuien nog niet voor, gemiddeld eens in de zoveel jaar is berekend. Aan de hand van onderzoeken die de gemeente heeft uitgevoerd is bepaald welke maatregelen de kans op wateroverlast verkleinen. Deze maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd, te beginnen bij de Rotterdamseweg.

Regenwaterriool Rotterdamseweg


In het voetpad tussen de Burgemeester de Bruïnelaan en Rotterdamseweg 52 legt de gemeente een regenwaterriool aan. De kolken (afvoerputten naar het riool) worden afgekoppeld op dit gedeelte en het water wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater achter de Oude Kerk. Bij hevige regen wordt het water dus direct daarnaartoe geleid en komt het niet meer in de riolering terecht. Hierdoor wordt het riool minder belast.

Wethouder Jacqueline van Dongen: "Met het aanbrengen van het regenwaterriool verkleinen we de risico's op wateroverlast. Helaas kunnen we het niet voorkomen. Geen enkel riool is opgewassen tegen extreme hoeveelheden regen. Maar samen met de inwoners kunnen we wel een verschil maken. Inwoners kunnen hun tuinen vergroenen. Hierdoor kan het water in de bodem wegzakken en is het geen extra belasting voor het riool."

Andere projecten die op stapel staan


Naast de Rotterdamseweg neemt de gemeente ook maatregelen op andere plekken in Zwijndrecht. Aan de Onderdijkserijweg wordt een pompgemaal aangelegd. Overtollig water wordt sneller gepompt door het gemaal, waardoor de laagstgelegen tuinen van de Onderdijkserijweg minder snel vollopen. In de Bootjessteeg West komt een overstort. Deze gaat ervoor zorgen dat water dat het riool niet aankan direct via de sloot afgevoerd wordt. Ook past de gemeente op 7 locaties de oevers aan door de watergangen te vergroten of natuurvriendelijke oevers van te maken. Naast deze maatregelen heeft de gemeente meer kleine en grote maatregelen op de planning staan. Het hele palet aan maatregelen wordt in de komende jaren uitgevoerd.
 

Wethouder Jacqueline van Dongen plaatst één van de goten

Regenwater gaat via de goten direct naar oppervlaktewater achter de Oude Kerk

Maatregelen moeten kans op wateroverlast verkleinen