Praat met de raad: Gerard Slotema (PvdA) en Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie-SGP)

Praat met de raad

Dit zijn berichten van de politieke partijen 

Gerard Slotema

Fractievoorzitter PvdA

Inspraak inwoners

Vorige jaar al een stukje over inspraak van inwoners geschreven. Bij belangrijke besluitvorming kunnen inwoners hun zienswijze indienen. Dit gebeurt vaak bij aanpassingen van bestemmingsplannen.

Afhandeling van zienswijzen zijn schriftelijk en heel formeel en dat moet ook omdat er juridische consequenties aan kunnen zitten. Hierdoor voelen inwoners zich vaak onvoldoende gehoord.

In ons ‘oude’ raadsprogramma stond: ‘Inwoners van Zwijndrecht moeten weten dat de gemeente naar hen luistert, dat hun menig ertoe doet en dat dit actief wordt gestimuleerd en gewaardeerd’

Bij het proces van het afhandelen van zienswijzen is hier nog geen sprake van.

De PvdA heeft eerder gepleit om niet alleen een schriftelijke reacties te geven, maar deze mondeling toe te lichten waarbij de indieners van zienswijzen en gemeente beide nogmaals hun standpunten kunnen toelichten. Hierdoor kan veel onnodige frustraties worden voorkomen. Heeft u suggesties om de communicatie bij de afhandeling van zienswijzen beter te laten verlopen dan horen wij dit graag.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail G.Slotema@zwijndrecht.nl

Jacob van der Duijn Schouten

Raadslid ChristenUnie-SGP

Wandelen doen we naast elkaar…

Is dit de reden waarom we tijdens een wandeling de betere gesprekken hebben? Therapeuten leggen uit dat je alertheid tijdens het wandelen toeneemt en dat tegelijkertijd een deel van je hersenen tot rust komt. Dit stimuleert creatief denken en nieuwe ideeën.

Als gemeenteraad hebben we als voorbereiding op het nieuwe raadsprogramma stilgestaan bij de grote uitdagingen die op ons afkomen. Een wereldwijde gezondheidscrisis (Corona) combineert zich met een oorlog op ons continent. De prijzen stijgen, maar de inkomsten blijven achter of lopen terug. Vooral jongeren en mensen met lage inkomens of flexibele arbeidscontracten moeten het maandelijks met honderden euro's minder stellen.*

Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Blijf ons benaderen met goede ideeën of juist zorgwekkende situaties. Of vertel ons over een wandeling met een vluchteling, één van onze jongeren, een hardwerkende ZZP’er of een alleenstaande ouder. Wat zijn de consequenties voor hen? Want hoe alle onzekerheden ook uitpakken, door in gesprek te blijven en naast elkaar te staan, kunnen we elkaar versterken.

Voor een wandelafspraak e-mail naar j.van.der.duijn.schouten@zwijndrecht.nl

 

*Onderzoek van ANB-AMRO