Reactie op vernielde verkiezingsborden

In Zwijndrecht zijn verkiezingsborden vernield en beschadigd. Naar aanleiding hiervan komen de politieke partijen in Zwijndrecht met de volgende gezamenlijke reactie:

In de afgelopen dagen hebben wij gezien wat er gebeurd is met verkiezingsposters in Zwijndrecht. U heeft het ongetwijfeld ook gezien. Als raadsleden verschillen wij regelmatig van mening en de basis daarbij is dat we elkaars mening respecteren. We hebben immers allemaal, hoe verschillend we ook zijn, het beste voor met Zwijndrecht. Wat er is gebeurd met de posters heeft niks meer te maken met het beste willen voor ons Zwijndrecht. Wij nemen stevig afstand van de ondermijning van onze lokale democratie. Wij steunen de woorden van de PvdA als reactie op de bekladding van onze posters: "Er is wat te kiezen. Wat zijn we een bevoorrecht land, dat we hier gewoon mogen stemmen op de partij van onze voorkeur. Wij werpen deze vorm van ongerichte beschadiging (en niet alleen van de posters dus) ver van ons. Wij hopen dat dit u extra zal motiveren om te komen stemmen op de partij of de persoon van uw voorkeur!"

PvdA, D66, ABZ, ZPP, VVD, ChristenUnie-SGP, CDA en GroenLinks