Einde coronasteunpakket voor ondernemers in zicht

Vanaf 1 april 2022 stopt het kabinet met het coronasteunpakket voor ondernemers. Dat betekent onder andere het einde voor de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de zogenaamde 'Bbz light' (opvolger Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)), NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022.

Verwacht u na 1 april 2022 nog (financiële) ondersteuning nodig te hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.