Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwijndrecht

Op 14, 15 en 16 maart konden de inwoners van Zwijndrecht naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In totaal maakten 15.287 stemgerechtigden de gang naar de stembus. Dat betekent een opkomstpercentage van 43%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was het opkomstpercentage 47,86%.

Inmiddels zijn alle stemmen geteld. Algemeen Belang Zwijndrecht kon met een totaal van 5.490 op de meeste stemmen rekenen. Dat is 35,91% van de stemmen. De nieuwe zetelverdeling ziet er als volgt uit:

 1. ABZ:10 (was 8)
 2. ChristenUnie-SGP: 4 (was 5)
 3. CDA: 3 (was 3)
 4. VVD: 3 (was 3)
 5. D66: 1 (was 2)
 6. Zwijndrechtse Plus Partij: 2 (was 2)
 7. PvdA: 2 (was 2)
 8. GroenLinks: 2 (was 1)

Voor meer informatie: zie de verkiezingsuitslag 

Onder download opties zijn ook de processen-verbaal gepubliceerd. Het nummer van het proces-verbaal komt overeen met het stembureau. Voorbeeld: 20220316_GR22_N10.1 Dit betekent 16 maart 2022, Gemeenteraadsverkiezingen 2022, Model N10, stembureau 1

Uitklappen:

Meer informatie gebruikte modellen en nummers

Op 14 maart is Model J.27 tot en met J.30 gebruikt  en op 15 maart is Model J.31 tot en met J.34 gebruikt voor

 • Gemeentehuis
 • Spektakel 
 • Develhal 
 • Sporthal Den Dam 

Op 16 maart is Model N10.1 tot en met N10.34 gebruikt voor

 • Gemeentehuis - nummers 1 en 19
 • Spektakel Zwijndrecht - nummers 2 en 20
 • Verenigingsgebouw 'P.V. Steeds Sneller' - nummers 3
 • Kerkgebouw De Hoeksteen (Thorbeckelaan 2, Zwijndrecht) - nummers 4 en 18
 • Wijkgebouw 't Klankbord - nummers 5 en 24
 • Gymzaal Welhorst (Welhorst 6, Zwijndrecht) - nummer 6
 • Capital Sports 'Rob Sterkenzaal' - nummer 7
 • Develhal - nummer 8
 • NS Station Zwijndrecht - nummer 9
 • Wijkcentrum Xiejezo - nummers 10 en 21
 • De Nederburgh / Lunenburg - nummer 11
 • Gymzaal Hart van Meerdervoort - nummers 12 en 22
 • Dorpshuis Heerjansdam - nummer 13
 • Sporthal Den Dam - nummer 14
 • Wijkcentrum Kubie - nummers 15 en 23
 • Kerkgebouw Develhof - nummer 16
 • Gymzaal Lunenburg - nummer 17
 • Loatie 'Nebo' - nummer N10.25 en D.25 (verslag waarnemers)
 • Locatie 'Swinhove/Ambachtstaete' - nummer N10.26 en D.26 (verslag waarnemers)

Bij het gemeentelijk stembureau tellen we op 16 maart de stemmen die op 14 en 15 maart zijn uitgebracht. De processen-verbaal van deze uitslagen gebruiken de nummers K-1.27 tot en met K-1.34.

Bedankt!

Ook zijn er extra mensen ingezet. De gemeente Zwijndrecht kon rekenen op veel vrijwilligers. Burgemeester Hein van der Loo bracht 15 en 16 maart een bezoek aan enkele stembureaus. Met kinderambassadeur Fenne van der Horst maakte hij in een elektrische bakfiets een ronde door gemeente. 's Avonds was er in de hal van het gemeentehuis een verkiezingsavond met interviews en muziek. Op een scherm werden de tussentijdse uitslagen van stembureaus doorgegeven. 

Burgemeester Van der Loo: "Geweldig om te zien hoeveel mensen zich hebben ingezet om de verkiezingen in Zwijndrecht soepel en veilig te laten verlopen. Van trouwe stembureauleden tot jongeren die voor het eerst meewerkten als stembureaulid of teller. Met elkaar – kiezers en vrijwilligers – hebben er een feest van de democratie van gemaakt. Aan al die mensen: dank voor jullie inzet en aan alle kiezers: dank voor jullie stem." 

Definitieve uitslag

Het centraal stembureau van de gemeente Zwijndrecht heeft tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Voor meer informatie over de verkiezingsuitslag, het aantal uitgebrachte stemmen per partij en per kandidaat, de zetelverdeling en de gekozen kandidaat raadsleden zie gemeenteraadsverkiezingen.

Duidingsgesprek

Dinsdag 22 maart om 20.00 uur is er een Duidingsgesprek. De lijsttrekkers van de politieke partijen komen bij elkaar in een openbare vergadering om de uitslag van de verkiezingen te bespreken en het vervolgproces. Iedereen is van harte welkom deze bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis rechtstreeks via video live te volgen of via de website www.raadzwijndrecht.nl.