Praat met de raad Fred Loos (ABZ) en Andries van Gemerden (ChristenUnie-SGP) Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0

Praat met de raad

Fred Loos                                                 Andries van Gemerden

Fractievoorzitter ABZ                           Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

 

Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0

In Zwijndrecht hebben we een uniek proces afgesloten. Uniek voor Nederland waarbij de raad, gemeentelijke organisatie, het maatschappelijk middenveld en inwoners met elkaar gewerkt hebben aan wat voor de komende 4 jaar voor Zwijndrecht belangrijk is. Dit is vertaald naar het nieuwe raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht 2.0”. Geen Haagse spelletjes, maar inzet op de toekomst van Zwijndrecht, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen.

 

Wij willen onze dank uitspreken aan eenieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen heeft. Wij denken aan experts en professionals die met ons hebben meegedacht over bijvoorbeeld het thema wonen en aan de door het maatschappelijk middenveld aangereikte ideeën, maar we willen zeker ook onze dank uitspreken aan de inwoners die zijn gekomen naar onze inwonersavond ‘Bouwen aan vertrouwen’. Het was goed om te zien dat veel mensen aanwezig waren op deze avond. De politieke partijen waren heel blij met de sfeer, de ideeën en inbreng. De raad nam een aantal suggesties gelijk dezelfde avond mee in het concept-raadsprogramma. Andere suggesties worden verder uitgewerkt en komen terug in de uitvoering van het raadsprogramma.

 

Er is veel vertrouwen geweest in het gehele proces. Dat vertaalde zich in een goede sfeer, maar bovenal ook in een programma waarin we ambitieus het beste zoeken voor Zwijndrecht. Belangrijke thema’s daarin zijn onder andere:

  • communicatie en participatie
  • wonen, bouwen en wooncarrière
  • armoedebestrijding
  • veiligheid

Voor ons tweeën, als kwartiermakers, zit het erop. Voor de raad, de ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders krijgt dit echter een stevig vervolg. Het komt aan op een goede uitvoering van dat raadsprogramma.

Wij spreken de wens uit dat we ook daarbij de samenwerking blijven zoeken in het gemeentehuis, maar vooral ook met u en met jou buiten het gemeentehuis. Wij willen een overheid zijn die goed communiceert en ook inwoners en andere betrokkenen laat participeren. Een overheid die dichtbij is. Een overheid die zoekt naar het beste voor de samenleving. Wij willen bouwen aan vertrouwen en dat vertrouwen waard zijn.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl of A.van.Gemerden@zwijndrecht.nl