Praat met de raad: Daan Spanjersberg (VVD) en Fred Loos(ABZ)

Praat met de raad

Dit zijn berichten van de politieke partijen 

Daan Spanjersberg

Raadslid VVD

Zwijndrecht beweegt steeds meer

Binnenkort wordt op de Schotse tuin/Londense plein een plek geopend met beweegtoestellen voor volwassenen. Een initiatief vanuit de inwoners (wijkplatform) wat werd ondersteund door de gemeente.

In het kader van preventie en de noodzaak bewegen als medicijn in te zetten zijn wij daar als VVD een groot voorstander van. Wij staan er dan ook voor dit initiatief verdere uitbreiding in Zwijndrecht te geven.

In de afgelopen periode van Covid19 en de signalen van toename van overgewicht van onze inwoners weten we dat bewegen het medicijn is dat ons kan helpen.

Preventie is niet alleen van invloed op onze gezondheid, het zal kosten die we maken in de zorg gaan beperken. Daarnaast is bewegen en sporten ook gewoon leuk en geeft het meer sociale contacten, hoe mooi is dat?

De komende jaren zullen wij vanuit de gemeenteraad inzetten op deze ontwikkelingen, daarover zijn we het al eens dus kijk maar alvast uit naar meer faciliteiten in Zwijndrecht op het gebied van bewegen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail deh.spanjersberg@zwijndrecht.nl

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Voor de gemeenteraad van Zwijndrecht geldt dat inhoud voor ego gaat.

Hoe vreemd is om te lezen dat in omringende gemeenten al bekend is wie de wethouders gaan worden. Maar dat de inhoud, wat gaat men de komende vier jaar doen nog niet bekend is en later gepresenteerd gaat worden. Daar waar wij als raad het proces omgekeerd doen en in de openbaarheid. Zodat u er kennis van kunt nemen hoe wij ons bekommeren om de inhoud en dit niet buiten uw zicht gedaan wordt.

Maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven. Hen is gevraagd commentaar te geven op het concept raadsprogramma. De inbreng van deze organisaties is besproken en wordt waar nodig verwerkt. Dat is beperkt in het raadsprogramma maar zal zeker gebeuren in het uitvoeringsprogramma.

Hierna volgen nog de gesprekken over de thema’s Wonen en het thema Communicatie en Participatie. Deze laatste twee waar wij in gesprek gaan met u, “Hoe wilt u de komende 4 jaar betrokken worden bij het reilen en zeilen van de Gemeenteraad”.

Voor de raad van Zwijndrecht staat inhoud voorop, daarna volgt het gesprek over de “uitvoerders” de wethouders.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail f.Loos@zwijndrecht.nl