Nieuwe subsidieregeling voor 2023

Voor het verstrekken van subsidies is een Algemene subsidieverordening van toepassing. Daarnaast is er een subsidieregeling die meer op de inhoud ingaat en jaarlijks wordt aangepast. Er is een nieuwe subsidieregeling voor 2023. Deze is op 21 juni 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De genoemde bedragen in de nieuwe subsidieregeling worden pas definitief na vaststelling van de begroting voor 2023 door de raad (in november van dit jaar). 

Subsidie aanvragen

Subsidie kunt u digitaal aanvragen. Meer informatie vindt u op onze pagina Subsidies. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2023? Uw aanvraag dient uiterlijk 1 september 2022 in ons bezit te zijn.

Heeft u nog geen eHerkenning?

Als u nog geen eHerkenning heeft, adviseren wij u om dat eerst aan te vragen voordat u een subsidieverzoek indient. Als organisatie vraagt u eenmalig eHerkenning aan via de website www.eherkenning.nl. Via eHerkenning wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent én of u bevoegd bent om te handelen. Dat beschermt ú tegen identiteitsfraude en wíj beschikken direct over de juiste gegevens. De digitale omgeving voldoet geheel aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Anja van der Veer, telefoonnummer 078-770 3606 of stuur ons een e-mail