Storm en hoog water

Vandaag (maandag 31 januari 2022) moeten we rekening houden met storm 'Corrie'. Er worden zware windstoten verwacht van 90-100 kilometer per uur. Let dus goed op als u naar buiten gaat! Ook wordt hoog water verwacht. Waar moet u rekening mee houden?

Rond 17.20 uur is de stand het hoogst (+1.80 NAP). Wat betekent dit voor Zwijndrecht?

  • Het is mogelijk dat er water op de kade bij de Oude Maas komt, met name ter hoogte van restaurant Zomerlust. We plaatsen daarom waarschuwingsborden bij de wegen richting het Maasplein en Veerplein. 
  • De paden rondom het Het Balkengat komen in de loop van de dag onder water te staan en zijn dan niet toegankelijk.

Update 1 februari 2022

De hoge waterstanden bij Zwijndrecht zijn voorlopig voorbij. De hoogste waterstand was maandag 31 januari om 16.10 uur 1,87 meter boven NAP.  De waterstanden zijn weer op het normale niveau. De komende dagen verwacht Rijkswaterstaat geen grote stijgingen. Het hoogwaterseizoen duurt van september tot april. In die periode kunnen de waterstanden opnieuw stijgen. Als dat het geval is, berichten we daarover. Meer over hoog water in Zwijndrecht leest u op www.zwijndrecht.nl/hoogwater.