Vivera Sociaal Wijkteam in het gemeentehuis

Sinds januari 2022 kunnen inwoners van Zwijndrecht met vragen over WMO, schulden, bijstand, armoede en zorg ook terecht in het gemeentehuis. Een medewerker van het Vivera Sociaal Wijkteam houdt hier elke donderdag spreekuur.

Samen met de Sociaal Raadslieden, die ook in het gemeentehuis werken, kan zij veel vragen direct beantwoorden of in contact brengen met andere organisaties. Zoals Sociale Dienst Drechtsteden, Drechtwerk, het werkgeversservicepunt, welzijnsorganisatie Diverz of Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt.

Het Vivera Sociaal Wijkteam blijft ook bereikbaar op de verschillende locaties in de wijken.

Alle vragen aan de overheid

Dit is een nieuwe stap naar de uitbreiding van de 1 loketfunctie in het gemeentehuis die in de loop van dit jaar gaat plaats vinden. Inwoners en ondernemers kunnen hier dan 5 dagen per week terecht met al hun vragen aan de overheid. Dit loket is in het bijzonder bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van aanvragen en invullen van formulieren. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het college van B&W opgeroepen om dit loket in te richten.

Goede adres

Wethouder Tycho Jansen: "Uiteindelijk kunnen inwoners, ondernemers en ZZP-ers in het gemeentehuis terecht met al hun vragen. Of het nu gaat om de aanvraag van een vergunning of paspoort, opvoedingsvragen, hulp bij formulieren, maar ook bij schulden of regelingen voor ondernemers, bij dit loket is iedereen aan het goede adres."