Verhoogde waterstand bij de Oude Maas

De storm Eunice zorgt ervoor dat water vanuit zee wordt opgestuwd naar de Oude Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat het water in de rivier zaterdag om 06.10 uur stijgt tot meer dan 2.00 m boven NAP. Het gevolg is dat de kade in het gebied Veerplein/Zomerlust onder water kan komen te staan.

Zandzakken VeerpleinUpdate zaterdag 19 februari 13:00 uur

Storm Eunice is gaan liggen, Zwijndrecht heeft droge voeten gehouden! Het water in de Oude Maas bereikte zaterdagmorgen rond 06.00 uur het hoogste punt. Door de golfslag kwam het op een paar plekken over de kade van het Veerplein/Zomerlust. Het heeft niet voor wateroverlast gezorgd. Omdat dit wel dreigde is vrijdagavond een tijdelijke waterkering in de vorm van de gele waterbakken en zandzakken geplaatst. Deze zijn vanmorgen door medewerkers van de Buitendienst weer weggehaald. Een deel van de zandzakken dat niet in de weg ligt, wordt maandag opgeruimd. 

Het gebied is weer per auto bereikbaar en er kan weer gewoon geparkeerd worden bij het  Maasplein en Veerplein/Zomerlust. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn begrip en medewerking. Samen houden we het droog en veilig! 

Voorzorgsmaatregelen

Vrijdagmorgen zijn de standaard borden die waarschuwen voor water op de kade uitgeklapt. Uit voorzorg plaatst de gemeente daarnaast ook waterbakken op de stoep vanaf hoek Veerplein-Zomerlust over de Schuitenwal, Nieuwstraat en aardewal Maaspad. De plaatsing van deze waterbakken start vanavond, vrijdag 18 februari, naar verwachting vanaf 20.00 uur. Hiermee worden de straten Zomerlust, Schuitenwal en Nieuwstraat afgesloten. Ook heeft de gemeente vloedschotten paraat die worden gebruikt als dat nodig is. Bewoners en ondernemers in dit gebied worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Parkeerverbod

De gemeente adviseert bewoners en bezoekers hun auto vanavond niet te parkeren in het gebied Maasplein/Veerplein/Zomerlust. Houders van een ontheffing of parkeervergunning kunnen hun voertuig in een andere zone parkeren.

Meer informatie

De gemeente houdt de situatie in de gaten en neemt indien nodig aanvullende maatregelen. De actuele waterstand is te volgen op de website van Rijkswaterstaat. Op de website van de gemeente vindt u algemene informatie over maatregelen bij hoogwater.