Toelichting op aanslag gemeentelijke belastingen

Onlangs heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Misschien is het u opgevallen dat de tegemoetkoming woonlasten van € 22 euro ontbreekt. Dat klopt. We leggen graag uit hoe dat komt.

In 2022 ziet u op uw aanslagbiljet niet langer deze tegemoetkoming van € 22. Dit betekent niet dat u € 22 meer gaat betalen; het bedrag blijft nagenoeg gelijk. Het energiebedrijf en waterleidingbedrijf brengen namelijk niet langer de precariobelasting bij u in rekening. Voor water in Heerjansdam was dat € 1,89 per maand en voor Zwijndrecht € 1,49 per maand (ongeveer € 22 op jaarbasis). Nu u dit bedrag niet meer hoeft te betalen, vervalt ook de vergoeding die u daarvoor kreeg.

Als we de vergoeding van 22 euro buiten beschouwing laten, zijn de gemeentelijke belastingen in 2022 per huishouden € 9 euro lager.