Stemwijzer voor Zwijndrecht online

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om u te helpen bij het maken van een stemkeuze is vanaf 25 februari 2022 de online stemwijzer beschikbaar. Aan de hand van stellingen krijgen kiezers snel inzicht in partijstandpunten.

De stellingen gaan over thema's en plannen die in Zwijndrecht spelen. Denk aan wel of niet bouwen in het buitengebied, verkeer over de Blauwe Brug, meer groen of meer parkeerplaatsen, openingstijden winkels, een windmolen op Kijfhoek, etc. De stemwijzer laat goed zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Dat maakt het kiezen makkelijker.

Naar de stemwijzer

Hoe werkt het?

Ga naar www.mijnstem.nl/zwijndrecht. Dan ziet u de stellingen. Met een schuifbalk kunt u bepalen in hoeverre u het eens of oneens bent met een stelling. Ook is het mogelijk om per stelling de standpunten van de partijen te lezen. Na het invullen ziet u meteen met welke partij(en) u de meeste overeenstemming heeeft.