Persbericht Rekenkamer Zwijndrecht: Werk aan de winkel

Persbericht bij publicatie rekenkameronderzoek “Staat van Zwijndrecht” over ontwikkelingen in de zeven wijken van Zwijndrecht en de gemeentelijke aanpak in die wijken.

 

De staat van Zwijndrecht: Werk aan de winkel

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft de “Staat van Zwijndrecht “opgemaakt. Zij heeft daarbij onderzocht hoe de wijken van Zwijndrecht zich in de periode 2014-2020 zich ontwikkeld hebben op meerdere gebieden. De wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam hebben zich op het gebied van leefbaarheid, welzijn, zorg en welbevinden en op economisch gebied positief ontwikkeld, op Kort Ambacht na. Maar die positieve ontwikkeling kan niet direct worden gezien als het resultaat van gemeentelijk beleid. De gemeente moet haar kennis van de wijken vergroten om een werkende buurtaanpak te kunnen maken.

De Rekenkamer vindt dat de gemeente nog flink wat werk aan de winkel heeft om ervoor te kunnen zorgen dat verbeteringen ook blijven, of, nu voor Kort Ambacht, gemaakt kunnen worden. De wijken zijn én ontwikkelen zich namelijk verschillend. De gemeente weet per wijk niet genoeg om een werkende buurtaanpak te hebben.

De huidige buurtaanpak lijkt nog niet voldoende effect te hebben. Alleen op veiligheid is het beleid van de gemeente goed. Op ‘burgerparticipatie‘ scoren alle wijken negatief. De Rekenkamer vindt dat de gemeente om een werkende wijkaanpak te krijgen de kennis van de wijken moet vergroten, én de relatie met de inwoners moet verbeteren. De gemeente zal dus aan het werk  moeten om haar inwoners per wijk beter te leren kennen, om zo de relatie met hen te verbeteren en beter met hen samen te werken.

De Rekenkamer geeft daarvoor een vijftal handreikingen aan de gemeente. Ook geeft de Rekenkamer aandachtspunten per wijk. De nieuwe gemeenteraad, die in maart 2022 gekozen gaat worden, kan dit onderzoek gebruiken voor het nieuwe raadsprogramma. Dat was ook een belangrijk doel van dit onderzoek.

 

Het rapport de "Staat van Zwijndrecht" is op 1 februari gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht. Op 8 februari om 22.10 uur bespreekt de raad het onderzoek in de carrousel. Het rapport vindt u op onze website www.raadzwijndrecht.nl bij de publicaties van de Rekenkamer Zwijndrecht.