Praat met de raad: Hilda Rijnaard (PvdA)

Praat met de raad over nieuwe scholen

Bericht van de politieke partijen 

 

Praat met de raad

Hilda Rijnaard

Raadslid PvdA

Nieuwe scholen

Zwijndrecht is bezig met het vernieuwen van de scholen. Soms gaat het om een flinke opknapbeurt, soms gaat het om nieuwbouw. Er zijn zoveel veranderingen gaande, dat we er niet aan ontkomen om ook de scholen klaar te maken voor wat er komen gaat. Dat is nodig want het onderwijs verandert. Soms hebben de scholen te kampen met een teruglopend leerlingenaantal, waardoor er gefuseerd moet worden. En sommige schoolgebouwen zijn flink verouderd. Zo zijn er nog meer redenen te bedenken om de schoolgebouwen aan te passen.

De kinderen hebben de toekomst wordt wel eens gezegd. En natuurlijk is dat zo. De kinderen van nu zijn de volwassenen van later. Wij moeten hen dus de mogelijkheden bieden om zich te ontplooien.  Dat kan het best in een aantrekkelijke, veilige omgeving. Veiligheid  in en rond het gebouw is hierbij wel een voorwaarde. Maar ook een veilige route om op school te komen is belangrijk.

Het is de investering meer dan waard om onze toekomst en die van de kinderen veilig te stellen. Goed dat  Zwijndrecht hier aandacht voor heeft.

Reageer op facebook gemeente Zwijndrecht of mail mh.rijnaard@zwijndrecht.nl