Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) Daan Spanjersberg (VVD)

Dit zijn berichten van de politieke partijen

 

Praat met de raad

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Dank voor uw vertrouwen

In onze laatste bijdrage blikken wij graag terug op het afgelopen jaar. Waarin u ons, met uw stem twee zetels meer gegeven heeft. Wij gezamenlijk met alle partijen gewerkt hebben aan een raadsprogramma voor de komende 4 jaar. Waarbij elke partij, elke stem ertoe deed.  Samen gewerkt aan een Krachtig Zwijndrecht 2.0. Dank hiervoor aan alle overige partijen, raadsleden, inwoners en anderen.

Inmiddels zijn we alweer even onderweg en heeft de gemeenteraad in gezamenlijkheid besloten om de lasten voor 2023 niet te laten stijgen door de stijging middels een korting niet door te voeren. We leven immers in een vreemde wereld. Met enerzijds een oorlog, waarvan wij hopen dat die snel achter ons kan liggen. Anderzijds energie- en voedingsmiddelen prijzen die fors stijgen en vele andere zaken die ons leven beïnvloeden. Wat dat betreft spreken wij de wens uit dat 2023 geen herhaling wordt van 2022. 

ABZ wenst u prettige feestdagen toe in gezamenlijkheid van uw familie en vrienden en een gezond en voorspoedig 2023. 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl

 

Daan Spanjersberg

Fractievoorzitter VVD

Wat gaat 2023 ons in Zwijndrecht brengen?

Terugkijken is iets voor december maar ik wil eigenlijk vooruitkijken naar de toekomst, wat gaat 2023 ons in Zwijndrecht brengen?

Er lijken erg mooie ontwikkelingen te komen en positief vooruit kijken is ons inziens een goede zaak.

In 2023 zet de politiek in op een brede aanpak van overlast, krijgen we in Zwijndrecht meer woningen, krijgen we een nieuw zwembad een nieuwe kinderboerderij en zetten we in op bestrijding van armoede. We gaan zorgen dat we de inwoners meer gaan betrekken bij de beslissingen die wij als gemeenteraad gaan nemen. Daarnaast zorgen we ervoor dat wijken ook daadwerkelijk hun eigen wijkplatform hebben en dat zij op gelijke wijze kunnen participeren in onze samenleving.

We gaan het gebied rondom het Veerplein steeds mooier en aantrekkelijker maken en zorgen voor een goede invulling van het gebied rondom de Watertoren.

Daarnaast houden wij aandacht voor de duurzaamheid in onze gemeente en kijken we kritisch naar de energietransitie. De ondernemers blijven we vragen wat ze willen en hoe we ze kunnen helpen, want inwoners, ondernemers en bedrijven vragen onze aandacht en die gaan we ze ook geven.

Kortom we wensen u een gelukkig 2023 in Zwijndrecht!

Reageer op facebook gemeente Zwijndrecht of mail deh.spanjersberg@zwijndrecht.nl