Inwonersadviesraad is er voor u!

In Zwijndrecht moeten we allemaal mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden hebben. Om deze reden heeft de Inwonersadviesraad Zwijndrecht tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles dat betrekking heeft op het sociaal domein. De Inwonersadviesraad geeft advies namens de inwoners van gemeente Zwijndrecht.

Even voorstellen

InwonersadviesraadDe Inwonersadviesraad bestaat momenteel uit tien personen en vertegenwoordigt een brede groep. Hun aandachtsgebieden zijn onder andere jongeren, senioren, dementie, jeugd en welzijn, bestaanszekerheid van burgers, mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken, mantelzorg, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg, armoede, migranten, participatie, cultuur en sport. Nieuwe voorzitter Max van de Pol vertelt enthousiast: "Wij zijn er voor de inwoners van Zwijndrecht. Heeft u aandachtspunten, vragen of ideeën over onderwerpen binnen het sociaal domein? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder en kunnen het college advies geven over actuele onderwerpen die spelen bij de inwoners."

De Inwonersadviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De raad stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de eigen kracht en participatie van de inwoners. Het belang van de inwoners van gemeente Zwijndrecht staat hierbij centraal. Met speciale aandacht voor de kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.inwonersadviesraadzwijndrecht.nl of stuur een mail naar info@inwonersadviesraadzwijndrecht.nl