Extra € 500 eenmalige energietoeslag

De energiekosten blijven hoog en veroorzaken nog steeds financiële problemen bij inwoners in Zwijndrecht en Heerjansdam. Daarom krijgen mensen met een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum, een extra energietoeslag van € 500. Dit zijn de mensen die al eerder een bedrag van € 800 hebben ontvangen.

Indien u recht heeft op deze extra eenmalige energietoeslag, krijgt u hierover een brief. Het extra bedrag van € 500 wordt automatisch uitgekeerd. Daarvoor hoeft u dus niets te doen. Het is nog niet bekend of de mensen die eerder € 600 energietoeslag hebben gekregen ook nog een extra bedrag krijgen en hoe hoog dit bedrag dan zal zijn. Daarover volgt later nog meer informatie.

Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022

Is uw inkomen lager dan 130% van het wettelijk sociaal minimum en heeft u niet automatisch de energietoeslag ontvangen, dan kunt u deze nog steeds aanvragen. U kunt dit doen via een digitaal formulier op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Mocht u daar hulp bij nodig hebben of wilt u checken of u recht heeft op de energietoeslag, dan kunt u een afspraak maken bij bureau Sociaal Raadslieden. U kunt voor een afspraak of informatie bellen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieden is 078-7703720. Mailen kan ook: sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl. Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij Sociaal Raadslieden terecht.