Terugblik carrousel 31 augustus: Jeugdparticipatie en Tiny houses

Terugblik carrousels 31 augustus

De raad over jongerenparticipatie en tiny houses

 

Raad blij met plannen voor jongerenparticipatie


De gemeenteraad is enthousiast over het voorstel om kinderen vanaf 9 jaar te betrekken bij het maken van lokaal beleid. In de carrouselvergadering van dinsdag 31 augustus spraken alle partijen hun steun uit voor het plan.

Kinderburgemeester en kinderambassadeurs
Het voorstel van de gemeente bestaat uit drie delen. Basisschoolkinderen vanaf 9 jaar kunnen zich opgeven om kinderburgemeester of kinderambassadeur te worden. Daar is afgelopen jaar al mee begonnen, naar aanleiding van een motie van het CDA uit 2019. Voor komend jaar is overigens al een kinderburgemeester benoemd, kinderen kunnen zich nog wel aanmelden voor kinderambassadeur.

Jongeren van 12 jaar en ouder
Verder komen er bijeenkomsten en activiteiten waarbij middelbare scholieren tot 16 jaar kunnen meedenken over lokaal beleid. De gemeente gaat daarbij jongeren actief betrekken en er is ruimte voor hen om zelf onderwerpen aan te kaarten. Voor leerlingen van 16 jaar en ouder gaat de gemeente samen met de griffie en de raad een traject opzetten om jongeren meer politiek bewust en politiek actief te krijgen. Dit plan is het resultaat van een motie uit 2019 van ABZ en D66.

Vrolijk en enthousiast
Alle partijen in de raad zijn blij met het voorstel. Thomas Loos (ABZ) noemde het 'een prachtig plan'. Hilda Rijnaard (PvdA) zei dat het haar vrolijk maakte en Evelien van der Linden (ZPP) werd er enthousiast van. Mirjam Slobbe (CDA): "Jong geleerd is oud gedaan. Snel beginnen met dit plan".

Vernieuwing
Frank Trijsburg (D66) stelde dat jongeren aan de basis staan van vernieuwing. Hij sloot zijn bijdrage af met een citaat van de Zwijndrechtse kinderburgemeester Sophie van der Walle: "Ik vind het fijn als kinderen vrolijk en zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Als kinderburgemeester en kinderambassadeurs luisteren we naar ze en zoeken we oplossingen waar iedereen blij mee is."

----------------------------

Gemeenteraad heeft nog veel vragen over tiny houses


De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft nog veel vragen over de plannen voor tiny houses in Zwijndrecht. In het raadsprogramma is afgesproken dat er deze raadsperiode tien van die kleine duurzame huisjes in Zwijndrecht komen. De raad wilde vooral weten waarom er na drie jaar nog steeds geen duidelijkheid is.

Het college heeft een lijst gemaakt met mogelijke plaatsen voor tiny houses. Het gaat dan om Hooge Nesse, Munnikensteeg 65, Molenwei, Leonesse, Noordoevers en de Verzetsheldenbuurt. Het is de bedoeling om een projectleider aan te stellen die in kaart gaat brengen of de eigenaren de grond beschikbaar wil stellen en of de locaties aan andere eisen gaat voldoen. Daarvoor is 50.000 euro nodig.

Dat voorstel is besproken tijdens de carrouselvergadering van dinsdag 31 augustus. Er waren twee insprekers: De stichting Tiny Houses Drechtsteden en een werkgroep van mensen die interesse hebben om in een tiny house in Zwijndrecht te gaan wonen. Die gaven aan dat er veel interesse is en ze vroegen om duidelijkheid over welke locaties geschikt en beschikbaar zijn, zodat ze kunnen beginnen aan het uitwerken van een plan.

Met name VVD en CDA stelden kritische vragen: Waarom duurt het zo lang? Is er al contact geweest met de eigenaren van de locaties die genoemd zijn? Wat zijn de extra kosten die mogelijk nog gemaakt moeten worden? De PvdA heeft inmiddels de conclusie getrokken dat er geen ruimte is voor tiny houses in Zwijndrecht. Ondanks de kritiek lijkt het voorstel toch op genoeg steun van andere partijen te kunnen rekenen.

Wethouder Jacqueline van Dongen wil nu vaart maken met de tiny houses en daarom is het volgens haar nodig een projectleider aan te stellen die alles kan onderzoeken en voorbereiden: "Ik wil dat we van de kant kunnen met deze ontwikkeling. Daar hebben we capaciteit voor nodig."
 
Tot nu toe is er alleen gekeken naar locaties waar ruimte is voor minstens vijf tiny houses. Na een vraag van de ChristenUnie-SGP zei de wethouder ook bereid te zijn om te kijken naar locaties waar één of twee tiny houses kunnen komen.

Het debat over tiny houses gaat verder in de raad van 28 september. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.