Terugblik carrousel 14 september: Het belang van bomen voor de gemeente

Hoe werken we in Zwijndrecht aan een gevarieerde boomrijke leefomgeving? Hier sprak de gemeenteraad dinsdagavond 15 september over tijdens de behandeling van het Bomenbeleidsplan 2021 – 2030. De gemeenteraad ziet de waarde het Bomenbeleidsplan, maar zijn ook kritisch over de manier waarop er met de compensatiemaatregel 'een boom voor een boom' wordt omgegaan. Daarnaast zijn er veel vragen over het opstellen van een waardevolle bomenlijst.

De gemeenteraad ziet het belang van bomen en groen. Bomen zorgen voor verkoeling tijdens een hete zomer en tijdens regenbuien nemen bomen veel water op. Ook zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit; er leven veel vogels en insecten in. Daarom is het goed dat er een beleidsplan is opgesteld waarin is beschreven hoe er de komende jaren wordt omgegaan met bomen.

Boom voor een boom
In het plan is ook de compensatiemaatregel 'boom voor een boom' principe opgenomen. Voor elke boom die gekapt wordt moet een boom terug komen. In het plan is opgenomen dat er gecompenseerd kan worden door een groen dak toe te passen. De gemeenteraad is zeer kritisch op deze manier van compenseren. Wethouder Jacqueline van Dongen zegt toe dit punt aan te scherpen in het plan, zodat er in eerste instantie altijd geprobeerd wordt om een boom met een boom te compenseren, ook als dat niet kan op dezelfde plek. Dan wordt er gekeken naar een andere plek in de gemeente.  

Waardevolle bomenlijst
Voor de particuliere bomen geldt dat in de toekomst alleen een kapvergunning nodig is als de boom op de ‘lijst van waardevolle particuliere bomen’ staat. Die lijst wordt samen met inwoners opgesteld. Inwoners kunnen zelf aangeven welke bomen op deze lijst moeten staan. Diverse partijen, waaronder ChristenUnie-SGP en D66, twijfelen of inwoners de moeite nemen om de bomen voor de lijst aan te melden, want hierdoor wordt het moeilijker om in de toekomst de boom te kappen. Wethouder Jacqueline van Dongen heeft er vertrouwen in dat het mogelijk is om samen met de inwoners een waardevolle bomenlijstop te stellen. Het bomenbeleidsplan en de bomenverordening komen terug voor een debat in de raadsvergadering van 28 september.