Terugblik 21 september: 9 boa’s nodig voor Gemeente Zwijndrecht

Op dinsdag 21 september werd de gemeenteraad bijgepraat over de plannen rondom handhaving en toezicht. Er wordt namelijk gewerkt aan een hernieuwd jaarplan. Dagelijks houden de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zich bezig met preventie, stimuleren van goed gedrag en ze zijn de oren en ogen op de straat. In dit jaarplan is opgenomen dat er in totaal 9 fte (fulltime) boa’s nodig zijn.  

In maart 2020 heeft de gemeenteraad via een motie het college de opdracht gegeven te inventariseren wat de noodzakelijke capaciteit voor toezicht en handhaving is. In het jaarplan is deze motie uitgewerkt en wordt er rekening gehouden met 5 prioriteiten:

1. Sociale overlast

2. Verkeer- en parkeerproblemen

3. Afval

4. Ondermijning

5. Hondenoverlast

Werving nieuwe boa's 

De gemeenteraad ziet het belang van het werk van handhaving en toezicht. Na de presentatie wilde diverse partijen weten wanneer het team aangevuld is tot 9 boa’s. Op dit moment zijn er 4 boa’s in dienst van Gemeente Zwijndrecht. Burgemeester en portefeuillehouder Hein van der Loo heeft toegezegd direct aan de slag te gaan met de werving van het juiste personeel om de functies van boa’s in te kunnen vullen.

Gedragsbeïnvloeding

Burgemeester Van der Loo sloot de oriëntatieavond af waarbij hij allereerst de gemeenteraad bedankte voor de input die zij hebben geleverd ten behoeve van het jaarplan. Daarnaast benadrukt hij het grote belang van gedragsbeïnvloeding. Gedragsbeïnvloeding kan elke inwoner van Zwijndrecht doen door bijvoorbeeld een compliment te geven bij positief gedrag.