Praat met de raad: Robert Kreukniet (VVD) en Evelien van der Linden (ZPP)

Dit zijn berichten van de politieke partijen VVD en ZPP

 

Robert Kreukniet

Fractievoorzitter VVD

Op weg naar het ‘oude normaal’?

Vanaf 25 september kan het allemaal weer. Het 'nieuwe normaal' wordt stilaan weer verruild voor het oude. Voor bijna alles is straks wel een coronapas nodig. Is hier nu sprake van (verkapte) vaccinatiedrang of zelfs -dwang? Volgens de minister niet. Je kunt je namelijk laten testen. Dat het middel misschien alsnog mensen beweegt tot een vaccinatie noemt hij 'mooi meegenomen'. Werkgevers in de zorg mogen aan hun personeel gaan vragen of ze gevaccineerd zijn. Zorgpersoneel mag weigeren te antwoorden, maar dat kan dan gevolgen hebben voor waar ze worden ingezet. Is dit dan niet toch indirect een vorm van dwang? De minister deed een wel heel liberale uitspraak in de persconferentie: “De vrijheid om je niet te laten vaccineren mag de vrijheid van de ander niet beperken.''

Keuzes hebben consequenties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail r.kreukniet@zwijndrecht.nl

 

Evelien van der Linden

Raadslid ZPP

Een nieuw afvalbeleid

De ZPP heeft op 14 september jongstleden een negatief advies afgegeven voor het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

In dit voorstel werd er gevraagd om ons afval via volume frequentie te gaan aanbieden. Wat inhoudt dat inwoners gaan betalen naar hoe vaak de container voor huishoudelijk restafval geopend wordt. Er staan voor de ZPP nog teveel vragen open en we willen ook maatwerk voor meerdere doelgroepen in onze gemeenten. Ook willen wij niet dat er betaald moet worden voor het ophalen van grofafval .

Voor de ZPP is het erg belangrijk dat iedereen zijn of haar afval goed kan scheiden en dat ook de rekening die je betaalt voor het laten ophalen van je huishoudelijk afval eerlijk en passend is. 

We moeten volgens rijks doelstellingen naar de 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar. En we zitten nu op een gemiddelde van 257 huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. 

Dus dat er iets moet gebeuren om alle kosten voor u beheersbaar te houden dat snappen wij ook maar volgens ons dan wel op een eerlijke manier!

Als ZPP zullen we het proces rondom afval beleid goed in de gaten houden en ervoor zorgen dat er een eerlijk beleid komt voor al onze inwoners

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail E.vander.Linden@zwijndrecht.nl