Aan de slag met Maasterras - West

Diztrikt zet volgende stap in ontwikkeling Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht

Maasterras-West, gelegen vlakbij het station van Zwijndrecht, wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke stedelijke wijk voor jong en oud. Een wijk waar je wooncarrière kunt maken en met voorzieningen die ondernemerschap, creativiteit en ontmoeting stimuleren. Vandaag hebben de gemeente Zwijndrecht, woningcorporatie Woonkracht10 en ontwikkelaars VORM en Blauwhoed de handtekeningen gezet onder een exclusieve overeenkomst. Een belangrijke stap voor Diztrikt; onderdeel van de Spoorzone Dordrecht- Zwijndrecht.

De gemeente, Woonkracht10, VORM en Blauwhoed gaan het komende halfjaar vol enthousiasme én gezamenlijk aan de slag om te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling van het gebied. Zo wordt onderzocht wat bewoners aanspreekt die in dit gebied willen wonen, welke woningen hierbij passen en hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Er wordt ook afgesproken op welke wijze het plan het beste kan worden gerealiseerd.

Ambitieus en complex
Het Maasterras ligt tussen het spoor en de A16 en is daarmee zeer goed bereikbare en zichtbare locatie met tegelijkertijd uitdagingen wat betreft milieuaspecten. De infrastructuur, verouderde kantoorbebouwing en gedateerde woningbouw overheersen op dit moment het beeld. Dit gaat veranderen! Om dit aan te pakken hebben de partijen gezamenlijk alle creativiteit in huis om een plan te maken dat antwoord geeft op de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras-West. 


Partnerselectie anders dan anders
De selectie ging deze keer anders dan anders en was ook nieuw voor VORM en Blauwhoed. Waar zij gewend zijn een plan uit te werken in samenwerking met architecten was dat nu niet de bedoeling. De tender was er een, waarbij geen planvorming, maar een manier van doen en denken werd uitgevraagd. Dit vergde een andere manier van aanpak zowel van gemeente Zwijndrecht als van de opterende partijen. Een spannende en leuke ervaring en het resultaat mag er zijn. VORM en Blauwhoed kijken uit naar de samenwerking: “Het team van Blauwhoed & VORM maakt zich sterk om Maasterras-West te laten opbloeien tot de gezondste wijk van Nederland. We willen mensen gezond en gelukkig zien samenleven in Maasterras en Zwijndrecht en de Drechtsteden nog sterker op de kaart zetten."


Kan, ziet en durft
Gemeente Zwijndrecht is voortvarend bezig om verouderde wijken, zoals de Indische burt en het Maasterrasgebied, te herstructureren. De marktselectie voor het gebied Maasterras-West startte in 2020. De gemeente en Woonkracht10 zochten een partner die bereid is langdurig te investeren in het nieuwe centrum van Zwijndrecht. Met de keuze voor VORM en Blauwhoed hebben gemeente en Woonkracht10 hun partner gevonden. Een partner die het kan, ziet en durft. 

Kijk voor meer informatie over Diztrikt op Diztrikt.nu


Ondertekening Maasterras West